Cilt 6, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

TEKNOLOJİK CİHAZ KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ OKUL BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ Özet PDF
Onur ELMAS, Seda KETE, Sevim Selen HIZLISOY, Hayriye Nuray KUMRAL 49-54
Bilgisayarlı tomografide sfenoid sinüs anatomik varyasyonları Özet PDF
selvet erdogan, İ.Gürkan Keskin, murat topdağ, fatih sarı, murat öztürk, mete işeri 55-58
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi Özet PDF
Şeyda Ferah Tuygar, Mehmet Arslan 59-66
Klinik enterokok izolatlarının tür düzeyinde tanımlanmasında yarı otomatize BBL Crystal, otomatize VITEK, API Rapid ID 32 Strep ve API 20 Strep tanımlama sistemlerinin uyumlarının karşılaştırılması Özet PDF
Emel Sesli Çetin, Esra Çiftçi, Tuba Öztürk, Buket Cicioğlu Arıdoğan 67-71
Karpal tünnel sendromlu hastalarda elekronörografi ile boston anketi arasındaki ilişkilerin analizi Özet PDF PDF
Esra ERKOL İNAL, Pınar Eroğlu 72-76

Olgu Sunumları

Post-traumatic penile pseudoaneurysm causing high-flow priapism: treatment with super-selective micro-coil embolisation PDF
Aykut Recep AKTAŞ, Ömer Yılmaz, Mustafa Kayan, Ahmet Güzel, Taylan Oksay, Nisa Ünlü, Tahsin Çapkın, 77-80
Gorlin Goltz sendromu: Bir olgu sunumu Özet PDF
Recep Kestane, Mehmet Emre Yurttutan, Mehmet Fatih Şentürk, Atilla Koçer, Ahmet Keskin 81-83
Mandibulada Adenoid Kistik Karsinoma: Olgu Sunumu Özet PDF
Beste İnceoğlu, Elif Naz Yakar, Mehmet Fatih Şentürk, Sebahat Görgün 84-86

Derlemeler

Keratokonus tedavisinde güncel yöntemler Özet PDF
Alime Güneş 87-92

Editöre Mektup

N-asetil sistein ve Kardiyak cerrahi sonrası akut böbrek hasarı Özet PDF
Mehmet Özaydın, İbrahim Ersoy, Hasan Aydın Baş, Akif Arslan 93-95