Cilt 1, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Stafilokokların fosfataz aktivitesinin bir sentetik hidroksiapatit biyomateryalin çözünmesine etkisinin araştırılması Özet PDF
Işın Kürkçüoğlu, Rachel L Sammons 30-38
FARKLI RESTORATİF MATERYALLERİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDE, YAŞLANDIRMA PROSEDÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Özet PDF
Hakkı Cenker Küçükeşmen, Çiğdem Küçükeşmen, Aslıhan Üşümez 39-48
Isparta ilinde yüksek florlu su kaynaklarını kullanan iki bölgede atmosferik radon düzeylerinin incelenmesi Özet PDF
Işın Kürkçüoğlu, Vahap KARAKILIÇ, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU 49-61
FARKLI POLİSAJ UYGULAMALARI SONRASINDA, KOMPOZİTLERİN YÜZEY KONTAKT (TEMAS) AÇISININ BELİRLENMESİ Özet PDF
Hakkı Cenker Küçükeşmen, Çiğdem Küçükeşmen, Selim Erkut, Mert Doğudatekgezener 62-68
Periodontal Hastalıklı ve Hiperlipidemili Bireylerde Salya Malondialdehit, Süperokist Dismutaz, Glutatyon, ve Glutatyon Peroksidaz Seviyelerinin Değerlendirilmesi Özet PDF
Özlem Fentoğlu, Havva Koçak, Recep Sütçü, F. Yeşim Kırzıoğlu 69-81
Dişsiz Yaşlı Hastalarda Panoramik Radyografi Bulguları Özet PDF
Esin Haştar, Hasan Hüseyin Yılmaz, Hikmet Orhan 82-87
Gebelerde trombosit fonksiyonlarının değerlendirilmesinde hematolojik parametrelerin karşılaştırılması Özet PDF
Ahmet Çağrı BOCUTOĞLU, Nurhan Gümral, Muhittin Tamer Mungan 88-93

Olgu Sunumları

Agresif Periodontitisin Poliamid Materyal ile Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu Özet PDF
Muhsin ÖZDEM, Mine Öztürk TONGUÇ, Kemal ÇAVDARLI, Süha TÜRKASLAN, Fatma Yeşim KIRZIOĞLU 94-100
Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta: Olgu sunumu Özet PDF
Önder Öztürk, Mehmet Has, Sefa Kıztanır, Ahmet Akkaya, Mustafa SAYGIN, Taner Gonca, Ulugh Bik Khayri 101-107

Derlemeler

Obezite ve periodontal hastalık ilişkisi Özet PDF
Gülin Yılmaz, Özlem Fentoğlu, Muhsin Özdem, Fatma Yeşim Kırzıoğlu 108-118
HIV İLE ENFEKTE KİŞİLERDE SIKLIKLA GÖZLENEN ORAL MUKOZA BULGULARI Özet PDF
osman sami ağlarcı, İjlal Erturan, Hasan Hüseyin Yılmaz 119-124
KLİNİK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK KURALLAR Özet PDF
Elçin Esenlik, Esra Bolat 125-132
Antioksidan Vitaminlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü Özet PDF
Burak Doğan, Gülin Yılmaz, Özlem Fentoğlu, Fatma Yeşim Kırzıoğlu 133-141

Kitap/tez tanıtımı

2450 MHz Dalga Frekanslı Elektromanyetik Alanın Sıçanların Testislerinde Oluşturduğu Fizyopatolojik ve Yapısal Değişikliklerin Araştırılması Investigation of 2450 MHz Electromagnetic Field Formed by the testes of rats Physiopathological PDF
Sadettin Çalışkan 142