Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) 2450 MHz Dalga Frekanslı Elektromanyetik Alanın Sıçanların Testislerinde Oluşturduğu Fizyopatolojik ve Yapısal Değişikliklerin Araştırılması Investigation of 2450 MHz Electromagnetic Field Formed by the testes of rats Physiopathological Ayrıntılar   PDF
Sadettin Çalışkan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) 2450 MHz Elektromanyetik alan ve karaciğer üzerine etkileri Özet   PDF
Mustafa Saygın, Sadettin Çalışkan, Nurhan Gümral, Ahmet Çağrı Bocutoğlu, Mehmet Has
 
Cilt 3, Sayı 3 (2012) ADA tip III ve tip IV dental alçı ile hazırlanmış örneklerin alçı-su karışımında bekletilmesinin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisinin incelenmesi Özet   PDF
Şebnem Ulviye Büyükkaplan, Üstün Musa Güldağ, Ali Karahanoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Agresif Periodontitisin Poliamid Materyal ile Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Muhsin ÖZDEM, Mine Öztürk TONGUÇ, Kemal ÇAVDARLI, Süha TÜRKASLAN, Fatma Yeşim KIRZIOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2013) Aile Hekimlerinin Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarını Kullanım Durumları ve Bilgi Arama Davranışları Özet   PDF
Meltem Saygılı, Sıdıka Kaya, Cuma Sonğur, Özlem Özer
 
Cilt 4, Sayı 3 (2013) Ailesel hiperkolesterolemi ile birlikte diffüz asendan aorta ve sol ana koroner arter tutulumu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Eyüp Büyükkaya, Şule Büyükkaya, Esra Karakaş, Bilge Bülbül Şen, Mehmet Fatih Karakaş
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Alkol bağımlığında Gama Glutamin Transferaz(GGT) düzeyinin kan biyokimyasal testleri ve klinik özellikler ile bağlantısı Özet   PDF
Osman Salış, Abdullah Akpınar
 
Cilt 4, Sayı 3 (2013) Alkolik olmayan fare karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6´nın etkisinin incelenmesi Ayrıntılar   PDF
meltem özgöçmen, Meral Öncü
 
Cilt 2, Sayı 3 (2011) Antakya’da İnmeye Bağlı Mortalite Özet   PDF
mustafa yılmaz, nigar yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Antioksidan Vitaminlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü Özet   PDF
Burak Doğan, Gülin Yılmaz, Özlem Fentoğlu, Fatma Yeşim Kırzıoğlu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Arcus Aortae Kaynaklı Arteria Vertebralis Sinistra Olgusu Özet   PDF
kadir desdicioğlu, mehmet ali malas
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) ARNETT YUMUŞAK DOKU SEFALOMETRİK ANALİZİ Özet   PDF
Ruhi Nalçacı, Gökhan Özyer
 
Cilt 2, Sayı 3 (2011) AĞRI İLİ KÖYLERİ GEBE VE ÇOCUK İZLEMLERİ DURUMU VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ Özet   PDF
NURİYE ULU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011) ÇEKİMLİ VE ÇEKİMSİZ SABİT ORTODONTİK TEDAVİ SONRASINDA ANTERİOR ALVEOLER YAPILARIN KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Burak Büyüktürk
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Çocukluk Çağı Baş Ağrısında Nöroradyolojik Görüntüleme Özet   PDF
Mustafa Kayan, Ergün Ceylan, Memduh Kerman
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) ÖĞRETMENLERİN KENDİ BİLDİRİMLERİNE DAYALI KAS-İSKELET SİSTEMİ SEMPTOMLARININ PREVELANSI Özet   PDF
Ferdi Başkurt, Zeliha Başkurt, Nihal Gelecek
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Üç Farklı Self-Adeziv Rezin Simanın Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Evren Ok, Hüseyin ERTAŞ, Gökhan SAYGILI, Abdüssamed KALKAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Üniversite öğrencilerinde solunum fonksiyonları ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki Özet   PDF
Ahmet Çağrı Bocutoğlu, Mustafa Saygın, Kurtuluş Öngel, Sadettin Çalışkan, Mehmet Fehmi Özgüner, Ahmet Koyu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Üniversite hastanesinde yatan hastaların profili, hekimlerin ilaç tercihleri ve polifarmasi varlığı Özet   PDF
fatma nihan cankara, halil aşcı, yonca sönmez
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL KONULARA DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ Özet   PDF
Arzu ŞENYURT, Ayla BAYIK TEMEL, Şükran ÖZKAHRAMAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Benign adneksiyel kitlelerde ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografinin tanıya olan katkısı Özet   PDF
Ayşegül Altunkeser, Mehmet Sevgili, Sema Soysal
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Bifosfonat kullanımına bağlı olarak gelişen osteonekroz: atipik klinik görüntü Özet   PDF
Müge Çına Aksoy, Özge Kolkesen Şahin, Gülperi Koçer, Timuçin Baykul
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Bilateral seminal vezikül agenezisi ve soliter pelvik böbreğin eşlik ettiği bilateral konjenital vaz deferens agenezisi Özet   PDF
MEHMET UMUL, BARIŞ ALTAY, BURAK TURNA, OKTAY NAZLI
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Bilgisayarlı Tomografi Çekimi Esnasında Oral Kontrast Ajan Kullanımına Bağlı Gelişen Kardiyopulmoner Arrest: Olgu Sunumu Özet   PDF
Ayşen ERDOĞAN, Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Bilgisayarlı tomografide sfenoid sinüs anatomik varyasyonları Özet   PDF
selvet erdogan, İ.Gürkan Keskin, murat topdağ, fatih sarı, murat öztürk, mete işeri
 
Toplam 148 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 > >>