Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

YAZARLARA BİLGİSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yayın KurallarıS.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, S.D.Ü. Tıp Fakültesinin yayın organıdır.S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisinde yayınlanabilecek yazılar:

Klinik ve Deneysel Araştırmalar: Kliniklerde yapılan çalışmalar öncelikli olarak yayınlanır. Bunun yanı sıra her türlü deneysel araştırmalar yayınlanır. Derlemeler : Dünya ve Türk tıp çevrelerinin gündeminde olan konularda yeterli sayıda yerli ve yabancı bilimsel çalışmayı tarayarak hazırlanmış, mümkünse yazarların deneyimlerini de içeren derleme makaleler, Vaka takdimleri: Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş, öğretici özelliği olan vaka takdimleri, Kısa Makale: Kısa Araştırma Makaleleri ve Notları, Editöre Mektuplar: Daha önce dergimizde yayınlanan yazılarla ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılar. Bilimsel özetler: Uluslararası tıp literatüründe yayınlanmış önde gelen bilimsel çalışmaların 100-150 kelimelik özetleri, Yeni yayınlanan kitapları ve bilimsel çalışmaları özet olarak tanıtan, kritik eden makaleler, ilgili kurulların onayından geçirdikten sonra yayınlarS.D.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi’nin dili Türkçe ve İngilizce dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğüne ve yeni imla kılavuzuna uygun olması gerekir. Yazılarda konuşulan Türkçe kullanılmalı, Türkçe’de karşılığı olmayan yabancı kelimelerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Ancak bütün tıp mensuplarının bildiği yabancı kelimeler (Nomina Terminologica) kullanılabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların imzaladığı bir belgenin de eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir. Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler. Gönderilen yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile birlikte üç ay içinde geri gönderilir.Başlık Sayfası: Türkçe ve İngilizce olmak üzere yazının kısa ve tanımlayıcı bir başlığı, yazarların isimleri ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, araştırmayı destekleyen kuruluş ismi, yazışmada adresinde kullanılacak isim, adres, telefon e-mail ve faks numarası başlık sayfasında belirtilmelidir. Ayrıca sayfa üst kenarlarında kullanılmak üzere daha kısa bir başlık da yazarlarca bu sayfada önerilmelidir.Özet Sayfası:Yayınların baş kısmında Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Yabancı dilde özette makale başlığı İngilizce”ye çevrilmiş olarak bulunmalı ve özet çok zorunlu olmadıkça 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet: amaç, gereç ve yöntem, bulgu ve sonuçları içermelidir. Mükerrer kullanım gibi zorunluluk olmadıkça özette kısaltma kullanılmamalıdır. En az üç adet ve beşten fazla olmayacak şekilde anahtar kelimeler eklenmelidir. Anahtar kelimeler için mümkün olduğu kadar Index Medicus’taki tıbbi konu başlıkları kullanılmalıdır.Metin yazımı: Gönderilen yazılar A4 ebadındaki beyaz kağıdın sadece bir yüzüne bilgisayar ile çift aralıklı olarak 12 punto Times New Roman karakteri ile yazılmalı ve her sayfanın bütün kenarlarından en az 2.5 cm. boşluk bırakılmalıdır. Araştırma yazıları ve derlemeler 10 sayfayı, olgu sunumları 3 sayfayı geçmemelidir. Metinde yer alacak kısaltmalar orijinal ifadenin ilk geçtiği yerde parantez içinde mutlaka verilmelidir. Kullanılan semboller nomenculatur’de kullanılan standartlar olmalıdır.Yazının düzeni, Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler. İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler. Giriş (amacı içerecek şekilde), Gereç (veya hastalar) ve Yöntem, Bulgular, Tartışma Sonuç(lar), Kaynaklar düzeninde olmalıdır. Takiben tablolar, şekil yazıları ve şekiller eklenmelidir. Yazının tamamı eğer İngilizce ise düzen : Title Abstract, Introduction, Material(s) (veya Patients) and Method(s), Results, Discussion and References şeklinde olmalıdır. Takiben tablolar, şekil yazıları ve şekiller eklenmelidir. İnsanlarda yapılan araştırmalarda hasta reşit ise kendisinden, değilse ebeveyninden veya sorumlu kişi(ler)den yazılı izninin alındığı yöntemler bölümünde belirtilmelidir. Araştırmalarda kullanılan diğer canlıların da etik kurallar çerçevesinde incelenmiş ve/veya gerekli hijyenik ve manevi şartlarda işlemlere tabi tutulmuş olmaları gerekir.Şekiller: Fotoğraf, grafik ve şemaların tümü şekil olarak kabul edildiğinden, buna göre birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır. Grafik ve şemalar beyaz kağıda çini mürekkebi ile çizilmeli veya ink-jet veya tercihen lazer yazıcıdan çıkmış olmalıdır. Fotoğraflar tercihen; orijinal boyutunda, en az 300 dpi çözünürlükte taranıp metin klasöründen faklı bir klasör içinde jpeg ya da tiff dosyası olarak kaydedilmelidir. Ayrıca fotoğrafların taranmış olup olmadığı önemsenmeksizin, net ve parlak kağıda basılmış olarak zarf içinde diğer dokümanlarla birlikte gönderilmelidir. Her şeklin altında kısa bir açıklama bulunmalıdır. Şekil numaraları Arabik rakamla (1,2,3....) bildirilmelidir. Metin içinde şekil yerleri mutlaka belirtilmelidir. Mümkünse şekiller metin içinde uygun yerde basılı (fotokopi montajı gibi) olmalı ancak orijinaller de ayrıca bir zarf içinde gönderilmelidir. Bu durumda orijinal sayfaya yumuşak kurşun kalemle yazarın ve makalenin kısa adı, şekil numarası yazılmalı, şekillerin üst tarafı “üst” yazarak işaretlenmelidir. Renkli Fotoğraf, grafik ve şemalar için renkli baskı istenirse ilave ücret alınır.Tablolar: Arabik rakamlarla (1,2,3...) numaralanmalı ve başlığı olmalıdır. Mümkünse tablolar metin içinde uygun yerde basılı olmalı ancak birer kopyası da ayrı sayfalarda gönderilmelidir. Bu durumda ayrı kopyalar sayfa sınırlamasına dahil edilmez. Tablolar metin içinde yer almışsa geçeceği yerler metin içinde işaretlenmelidir. Tek olduğunda “Şekil” veya “Tablo” ifadesi yeterlidir. numara konmaz.Teşekkür: Araştırmayı destekleyen şahıs ve kuruluşlara sunulacak teşekkürler kaynaklardan önce yer almalıdır.Kaynakların Yazılımı:

Kaynaklar yazımında Vancouver style sistemi kullanılmaktadır. Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre ve çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Peş peşe ikiden fazla kaynak kullanımında sadece ilk ve son kaynak numaraları belirtilmelidir, (2-6) gibi. Dergi isimleri İndex Medicus’ta yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır. Kaynaklardaki yazar sayısı 6 veya daha az ise hepsi yazılmalı,7 veya daha çok ise 6. isimden sonrası “ve ark.”, “et al.” olarak kısaltılmalıdır. Dergi için: Yazarların Soyadı Adı. Yazının başlığı.Dergi ismi baskı yılı; cilt (sayı): ilk ve son sayfa numaraları şeklinde yazılmalıdır. Dergilerin isimleri kısaltılacaksa İndex Medicus’ta geçtiği gibi kısaltılmalıdır. Örneklerdeki noktalama işaretlerinin kullanımına titizlikle uyulmalıdır.

Örnekler;

Dergi için

Neville K, Bromberg A, Bromberg S, Hanna BA,Rom WN. The third epidemic multidrug resistant tuberculosis. Chest 1994;1(4):45-8

Kitap için

Mygind N. Nasal Allergy. Oxford, Blacwell Scientific 1979;257-70

Kitaptan Bir Bölüm İçin

Collins P. Embryology and development, Neonatal anatomy and growth. In: Williams PL, Bannister LH, Berry MM, Collins P, Dyson M, Dussek JE, Ferguson MWJ. Gray's Anatomy (38th Ed) London, Churchill Livingstone, 1995; 91-342.

Burada açıklanmayan diğer hususlar için “Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals” (Vancouver style) Ann Intern Med 1997;126:36-47 başlıklı yazı incelenmelidir.Yazılar mutlaka bilgisayar ile yazılmalı, bilgisayar çıktısı ile birlikte başlık sayfası ve tabloları da içeren yazının kayıtlı olduğu bir CD ile gönderilmelidir. Kelime işlemci programlarda (MS Word for Windows) tercih edilir. CD kaybından sorumluluk kabul edilmez. Bu nedenle gönderici bir kopyasını saklamalıdır.Sayfa ücreti: Yayınlanması uygun görülen yazılar için yazarlardan ücret alınmaz. Dergi baskısından sonra bir adet dergi ücretsiz olarak yazışma adresindeki yazara gönderilir.Son baskı öncesi: Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir.Ek baskı: Makalenin son çıktısı için gönderilen yazıda yazarlara ayrıca ilave baskı isteği sorulur. Ayrı baskı ücrete tabidir ve yazı son kez gönderilirken bu belirtilmelidir. Dergi basımından sonra dergi isteği iletişim adresinden istenebilir. Ancak bu durumda istenen dergi veya ayrı baskı ücrete tabidir ayrıca bu durumda yazı son kez gönderilirken istenen baskı ücreti geçerli değildir.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (BAŞVURU YAZISI bölümünden indirilen belge, tüm yazarlar makaledeki sıraya göre doldurulup imzalandıktan sonra 0 246 2371165 nolu faks yada tarandıktan sonra dergi@med.sdu.edu.tr adresinden mail yoluyla ulaştırılmalıdır. Bu belge ulaştıktan sonra başvuru kabul edilebilecektir.)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://pkp.sfu.ca)
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.