SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Teşhis mi şans mı? Panoramik radyografda iki genç kadın hastanın osteoporoz teşhisi (olgu raporu)

H.Hüseyin Yılmaz, M.Numan Tamer, Mustafa Yıldız, Ülkem Aydın, Derya Yıldırım

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)
Teşhis mi şans mı? Panoramik radyografda iki genç kadın hastanın osteoporoz teşhisi (olgu raporu)H. Hüseyin Yılmaz, M. Numan Tamer , Mustafa Yıldız, Ülkem Aydın, Derya YıldırımÖzet

Osteoporoz; kemik mineral yoğunluğunun azalması nedeniyle, klinik olarak genellikle küçük travmalarla kemiklerde kolayca kırık oluşmasına yol açan, morbidite-mortalitesi yüksek, tedavisi pahalı olan bir metabolik kemik hastalığıdır. Bu çalışmada 26 ve 27 yaşlarındaki iki kadın hastadan alınan panoramik radyograflarda osteoporozun erken belirtileri (inferior ve angular mandibular kortekste incelme, trabeküler yapıda değişiklik) gözlenerek, kemik mineral yoğunluğu ve içeriği ölçümleri istendi. Alınan sonuçlar osteoporozu desteklemekteydi. Sonuç olarak, bu iki olguda panoramik radyografların osteoporoz tanısında yararlı

olabileceği ve genç yaştaki insanlarda bile erken tanıya yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca bu iki olgu göstermiştir ki dişhekimleri hastalarını osteoporozün erken teşhisi, korunması ve tedavisi yönünde harekete geçirebilecek çok hassas bir noktada bulunmaktadırlar.Anahtar kelimeler: Osteoporoz, Panoramik Radyografi, Mandibular KorteksAbstractIs it diagnosıs or chance? Diagnosıs of osteoporosis on panoramic radiographs of two young women

(case report)

Osteoporosis is a metabolic bone disease that has a high morbidity-mortality rate and requires expensive treatment. The clinical diagnosis of this disease is fractures with minor trauma in bones due to a reduction in bone mineral density. Early indicators of osteoporosis (thinning in inferior and angular mandibular cortex, changes in the trabecular architecture) were determined on panoramic radiographs of 26 and 27 years old female patients. Analyses of bone mineral density and bone mineral content were performed. The results were in concordance with osteoporosis. It is concluded that panoramic radiographs may be useful in early diagnosis of osteoporosis even in younger patients. Besides, these two cases revealed that dentists can play an important role in early diagnosis, prevention and treatment of osteoporosis in patients.Key words: Osteoporosis, Panoramic Radiography, Mandibular Cortex

Tam Metin: PDF