SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

Serbest Radikaller

Namık Delibaş, Ramazan Özcankaya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Eylül; 2(3)


Serbest Radikaller

Namık Delibaş Ramazan Özcankaya


Özet

Serbest radikaller birçok fizyolojik veya patolojik reaksiyonlar esnasında oluşabilen, eşleşmemiş bir
elektronu bulunan reaktifmoleküllerdir. Eşleşmemiş elektron bu molekülleri oldukça reaktif hale getirir
ve protein, lipid ve nükleik asitler gibi önemli molekülleri tahrip edecek reaksiyonları başlatabilirler.
Dokular serbest radikal ataklarından korunmak ve oluşabilecek hasarı azaltmak için oldukça kompleks
bir defans mekanizması ile donatılmıştır. Son zamanlarda katarakt, ateroskleroz, Parkinson hastalığı,
reperjuzyon hasarı gibi birçok hastalıkta serbest radikallerin rol oynadığı daha belirgin bir hale
gelmiştir.


Anahtar Kelimeler: Serbest radikaller, transisyon metalleri, antioksidanlar. ;


Abstract


Free Radicals

Free radicals are reactive chemical species \vith an unpaired electron that are produced through a variety ofphysiologic and pathologic processes. The unpaired electron makes these compounds highly reactive and they can initiate disruptive peroxidation reactions \vith various substrates important for the survival of cells such as proteins, lipids and nucleic acids. A fairly complex defense system has evolved to protect living tissue from jree radicals and to minimize the damage they might cause. Recently it has become quiet clear that oxygenjree radicals are involved in a vast amount ofdiseases such as cataract, atherosclerosis, Parkinson 's disease, reperfusion injuries andmany others.Key Words: Free radicals, transition metals, antioxidants.

Tam Metin: PDF