SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4 (2005)

Denizli merkez ilköğretim 1.sınıf (7 yaş) öğrencilerinde antropometrik vücut çevre ve Üst ekstremite uzunluk ölçümleri

Ilgaz Akdoğan, Bülent Özdemir, Ayten Hasusta, Pınar Akyer, Dilek Akdoğan, Beyza Akdağ

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Aralık; 12(4)


Denizli merkez ilköğretim 1.sınıf (7 yaş) öğrencilerinde antropometrik vücut çevre ve Üst ekstremite uzunluk ölçümleriIlgaz Akdoğan, Bülent Özdemir, Ayten Hasusta, Pınar Akyer, Dilek Akdoğan, Beyza AkdağÖzet

Antropometrik vücut çevre ve uzunluk ölçümleri vücut gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 7 yaş, Türkiye’de okula başlama zamanıdır ve büyümenin yaygın olarak değerlendirildiği bir yaştır. Bu çalışmada, Denizli İli Merkez İlköğretim Okulları 1.sınıf öğrencilerinde (7 yaşındaki çocuklarda), çeşitli antropometrik vücut çevre ve üst ekstremite ölçümleri yapılması, boy ve vücut ağırlıkları ile ölçüm parametrelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Antropometrik ölçümler, 210 kız (% 49.2), 217 erkek (% 50.8), toplam 427 öğrenci üzerinde, normal anatomik pozisyonda ve antropometri kurallarına uygun olarak yapıldı. Ağırlık ölçümü için baskül, boy ölçümü için boy ölçer, diğer ölçümler için esnek olmayan mezura kullanıldı. Her iki cinsiyette elde edilen antropometrik ölçümlerin birbirleri ile korelasyonlarına bakıldı. Elde edilen sonuçların, gelişmenin değerlendirilmesinde, vücut protezlerinin yapımında ve bölgesel tekstil tasarımında yararlı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Antropometri, yedi yaş, çevre ve uzunluk ölçümü, üst ekstremite.AbstractAntropometric body circumference and upper extremity length measurements in the first class primary school student (7 years old) at the centrum of Denızli

Circumference and length anthropometric measurements are used for the evaluation of the body development. Seven age is time to begin primary school education in Turkey and it is important age for the evaluation of the development commonly. In this study, aim was to make anthropometric body circumference and upper extremity length measurements in the first class primary school student (7 years old) at the centrum of Denizli and to compare the results among the height, weight and measurement parameters. Measurements were done according to anthropometric rule in normal anatomic position on 210 female (% 49.2), 217 male (% 50.8), finally 427 children. Weighbridge for weight, height ruler for height and tailor ruler for circumference and length anthropometric measurements were used. In both sex, obtained anthropometric data’s correlation in each other were evaluated. We believe that these results could be useful in evaluation of development

at school age children, made body prothesis and also planning in textile product.Key words:Anthropometry, seven age child, circumference and length measurement, upper extremity.

Tam Metin: PDF