SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4 (2005)

Myokardiyal iskemi reperfüzyon sonrası böbrek hasarında nitrik oksit’in rolü ve caffeic acid phenethyl ester (cape)’in etkisi

Mehmet Kaya Özer, Ekrem Çiçek, Osman Gökalp, Ahmet Koyu, Hakan Parlakpınar, Ahmet Acet

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Aralık; 12(4)Myokardiyal iskemi reperfüzyon sonrası böbrek hasarında nitrik oksit’in rolü ve caffeic acid phenethyl ester (cape)’in etkisi


Mehmet Kaya Özer, Ekrem Çiçek, Osman Gökalp,
Ahmet Koyu, Hakan Parlakpınar, Ahmet AcetÖzet

Myokardiyal iskemi-reperfüzyon (MI/R) sırasında perifere giden kan akımında bir değişiklik olduğu bilinmektedir. Bu durum fazla kanlanan organlardan biri olan böbreklerde hasara neden olmakta ve oluşan bu hasar myokardiyal revaskülarizasyon ve benzeri kalp cerrahisinin yararlarını azaltmaktadır. Sözkonusu olan bu böbrek hasarın nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte, revaskülarizasyon sırasında hipoperfüzyon, pulsatil perfüzyonun kaybolması, hemoliz ve sistemik inflamatuvar yanıt gibi faktörlerin etkili olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak, direkt yapılan böbrek iskemi reperfüzyonunda meydana gelen nitrik oksid (NO)’in süperoksit (O2-) radikali ile birleşerek meydana getirdiği peroksinitrit (ONOO-) bu hasarın meydana gelmesinde önemli bir role sahip olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada MI/R ile oluşan böbrek perfüzyon değişikliklerinde, hasarla ilişkili olduğu sanılan NO düzeyi üzerine antioksidan Caffeic acid phenethyl ester (CAPE)’in etkisi araştırıldı. Yirmi bir yetişkin erkek Wistar sıçan kullanıldı. Hayvanlar; kontrol, MI/R ve CAPE+MI/R olmak üzere üç gruba ayrıldı. MI/R ve CAPE+MI/R grubundaki sıçanların sol koroner arteri 30 dakika süreyle kapatıldı (iskemi) ve 120 dakika süreyle de tekrar açıldı (reperfüzyon). CAPE+MI/R grubunda bulunan sıçanlara iskemiden on dakika önce başlanılarak reperfüzyon başlangıcına kadar CAPE (50 ìmol kg-1), perfüzyon pompasıyla uygulandı. Reperfüzyon sonrası böbrekler alınarak NO düzeyleri ve histolojik değişiklikler araştırıldı. MI/R grubu sıçanların böbreklerinde kontrol grubuna göre NO düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlendi (p

Tam Metin: PDF