SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4 (2005)

Boş sella sendromu ve psödotümör serebriye sekonder izole altinci sinir paralizisi

Bumin Dündar, Sevgi Kosacı Akdeniz, Nihal Dündar, Hasan Çetin, Serpil Demirci, Bahattin Baykal

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Aralık; 12(4)
Boş sella sendromu ve psödotümör serebriye sekonder izole altinci sinir paralizisiBumin Dündar, Sevgi Kosacı Akdeniz, Nihal Dündar, Hasan Çetin, Serpil Demirci, Bahattin BaykalÖzet

Boş sella sendromu (BSS) sella tursikanın beyin omurilik sıvısı ile parsiyel veya tam olarak dolması sonucunda basıya uğraması nedeniyle ortaya çıkan ve çocuklarda sık olarak gözlenmeyen anatomik bir durumdur ve açık bir beyin patolojisi olmadan kafa içi basınç artışı bulgularının olmasıyla karakterize klinik bir durum olan psödotümör serebri ile ilişkili olabilir. BSS’li ve psödotümör serebrili hastalarda görsel anormallikler bildirilmiştir ancak bu iki durumla ilişkili kranial sinir paralizisine bağlı şaşılık oldukça nadirdir. Burada kusma, başağrısı ve şaşılık nedeniyle hastanemize kabul edilen ve BSS ve pseudotümör serebriye sekonder 6. karanial sinir paralizisi saptanan 4 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır.Anahtar kelimeler: Boş sella; psödotümör serebri; altıncı sinir paralizisiAbstractSixth cranial nerve paralysis secondary to empty cella syndrome and pseudotumor cerebri

Empty sella syndrome (ESS) which is uncommon in pediatric patients is an anatomical condition comprising sella turcica that is partially or completely filled with cerebrospinal fluid (CSF) and it can be associated with pseudotumor cerebri which is a clinical condition characterized by signs of raised intracranial pressure occurring in the absence of obvious brain pathology. Visual abnormalities have been reported in patients with ESS and pseudotumor cerebri but strabismus due to cranial nerve paralysis associated with these 2 conditions is very rare. Here, we present a 4 year-old boy who was admitted to our hospital because of vomiting, nausea, headache and strabismus and determined 6. cranial nerve paralysis secondary to pseudotumor cerebri and ESSKey words: Empty cella, pseudotumor cerebri, sixth nerve paralysis

Tam Metin: PDF