SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4 (2005)

Vitamin B12 eksikliği epilepsi ilişkisi: İki vaka sunumu

Erdal Eren, Pınar Akyol, Ayşen Türedi, Şeref Olgar, Ali Ayata, Bahattin Tunç

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Aralık; 12(4)
Vitamin B12 eksikliği epilepsi ilişkisi: İki vaka sunumuErdal Eren, Pınar Akyol, Ayşen Türedi, Şeref Olgar, Ali Ayata, Bahattin TunçÖzet

Çocukluk çağında epilepsi prevalansı % 0.5-1 arasında değişmekte ve etyolojisinde vitamin B12 eksikliği nadiren suçlanmaktadır. Kobalamin eksikliği olan hastalarda anormal EEG bulguları saptanmıştır. Deneysel kobalamin eksikliği oluşturulan ratlarda ise nöropatolojik bulgular tespit edilmiş olup, bu durumun BOS IL-6 seviyesinin azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu yazıda kliniğimizde megaloblastik anemi tanısı alan ve izleminde epilepsi saptanan iki hasta sunulmuştur. Anormal nörolojik bulguları ve konvülziyonları olan süt çocuğu dönemindeki hastalarda diğer nedenler yanında B12 vitamin eksikliğinin de araştırılması uygundur.Anahtar kelimeler: Vitamin B12, epilepsi, optik atrofiAbstractVitamin B12 deficiency associated with epilepsy: two cases

The prevalence of epilepsy is 0.5-1% in childhood. Vitamin B12 deficiency is very rare etiologic cause of epilepsy. Abnormal EEG finding has found in the patient with cobalamin deficient. It has been reported that decreasing of IL-6 levels in cerebrospinal fluid causes neuropathological effects in cobalamin deficient rats. We present two patients with megaloblastic anemia and developing epilepsy during their follow up. Patients who represented with abnormal neurological findings and convulsions, besides the other causes, vitamin B12 deficiency must be investigated.Key words: Vitamin b12; Epilepsy; Optic atrophy

Tam Metin: PDF