SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4 (2005)

Ağız kuruluğunun etiyolojisi ve tedavisinde günümüzdeki yaklaşım

A.Diljin Keçeci, Feyza Özdemir

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Aralık; 12(4)
Ağız kuruluğunun etiyolojisi ve tedavisinde günümüzdeki yaklaşımA. Diljin Keçeci, Feyza ÖzdemirÖzet

Ağız kuruluğu, hastaya ait subjektif rahatsızlık yaratmasının yanı sıra tükrüğün fizyolojik yıkama etkisinin ortadan kalkması ve ağız florasında ortaya çıkan değişikliklerle diş çürüklerinde anlamlı düzeyde artışa neden olur. Bu nedenle ağız kuruluğuna neden olan hastalıklar ve ilaç kullanımının veya radyoterapinin etkilerinin bilinmesi bu terapiyi yapan hekim ve dişhekiminin önemli bir sorumluluğudur. Bunun yanında hastaların oral hijyen şartlarının iyleştirilmesi ve ağız kuruluğunu önleyici tedaviler konusunda bilgilendirilmeleri gerekir.Anahtar kelimeler: ağız kuruluğu, etiyoloji, kemoterapi, radyoterapi, pilokarpin, tükrük destekleyicilerAbstractContemporary approach to the etiology and therapy of xerostomia

It is well known that xerostomia causes subjective discomfort of the patient and also alterations of oral microflora due to loss of washing effect of saliva resulting in a significant caries incidence. Therefore, the knowledge on the effects of diseases, medications or radiotherapy which cause xerostomia is an important responsibility of both, for a physician or dentist. Besides, patients should be informed about the change of oral hygen conditions and preventive measures against xerostomia.Key words: Xerostomia,etyology, chemotherapy, radiotherapy, pilokarpin salivary substitutes

Tam Metin: PDF