SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4 (2005)

Çocuklarda ürogenital sistemin değerlendirilmesinde kullanılan konvansiyonel radyolojik incelemeler

Faruk Öktem

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Aralık; 12(4)Çocuklarda ürogenital sistemin değerlendirilmesinde kullanılan konvansiyonel radyolojik incelemelerFaruk ÖktemÖzet

Üriner sistemin değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik incelemeler çocuklarda çoğu hastalıkların değerlendirme ve izleminde önemli bir role sahiptir. Üriner sistemin değerlendirilmesi için çok sayıda metot vardır. Yapılan incelemelerin en ideal bir şekilde yapılması çok önemlidir ve bu ancak bir takım teknik özelliklerin bilinmesi ile mümkün olabilir. Tanısal amaçlı görüntüleme teknolojisinde son ilerlemelere rağmen, klasik görüntüleme metotları günümüzde sıklıkla kullanılmaya devam etmektedir. Bununla beraber bu ilerlemeler çocuklardaki çoğu patolojik durumlardaki görüntüleme stratejilerini değiştirmiştir. İntravenöz ürografi böbreklerin anatomi ve fonksiyonunu, toplayıcı sistemi ve mesaneyi değerlendirmede faydalıdır. Mesane disfonksiyonu, vesikoureteral reflü veya mesane çıkış obstrüksiyonlarında alt üriner sistemin miksiyon sistografisi ile değerlendirilmesi gerekir. Keza renal ultrasonografi bir çocuğun üriner sisteminin değerlendirilmesinde sıklıkla ilk müracaat edilen invazif olmayan bir görüntüleme metodudur. Radyolojik incelemelerin her birinin çeşitli üstünlükleri ve eksiklikleri bulunmaktadır.Anahtar kelimeler: Üriner sistem, radyolojik inceleme, çocuklar, ultrasonografiAbstract•Conventional radiographic modalities used to evaluate of the urinary system in children

Radiological studies used to evaluate the urinary system play an essential role in the evaluation and follow-up of many disease states in children. There are many ways to image the pediatric urinary system. It is crucial that each test be performed in the optimum manner, and this is possible only with knowledge of the nuances of technique. Although there have been numerous recent advances in diagnostic imaging technology, conventional imaging methods commonly have been used at present. These advances have altered the imaging strategies for many conditions affecting children. Intravenous urography is useful in assessing the anatomy and function of the kidney, collecting system, and bladder. Evaluation of the lower urinary tract with voiding cystourethrography is indicated when bladder dysfunction, vesicoureteral reflux or bladder outlet obstruction. Also, renal ultrasonography is often the initial, non-invasive procedure in evaluation of a child’s urinary tract. Each of the radiographic modalities has several advantages and limitations.Key words: Urinary system, radiographic study, children, ultrasonography

Tam Metin: PDF