SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2 (2006)

Incidence and morphology of the zuckerkandl’s tubercle: An anatomic dissection study

Bülent Yalçın, Süleyman Murat Tağıl, Necdet Kocabıyık, Hasan Ozan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Haziran; 13(2)Incidence and morphology of the zuckerkandl’s tubercle: An anatomic dissection studyBülent Yalçın, Süleyman Murat Tağıl, Necdet Kocabıyık,
Hasan OzanÖzet


Zuckerkandl tüberkülünün insidansi ve morfolojisi: anatomik diseksiyon çalişmasiÇalışmamızda Zuckerkandl tüberkülünün insidansı ve morfolojisi araştırıldı. Yaşları 40 ile 89 arasında değişen 24’ü erkek 16’sı kadın 40 kadavranın (80 taraf) tiroid bezleri diseke edildi. 9 tarafta (%11,25) çıplak gözle farkedilemeyen tüberkül (grade 0), 16 tarafta (%20) grade 1 tüberkül gözlendi. 45 tarafta (%56,25) ise grade 2 tüberkül gözlendi. Bu tüberküller dairesel (bezelye şekilinde) ve üçgen şekilli olarak tanımlandı. Tüberküllerin çoğunun tiroid lobunun posterior’unda, 3 tarafta ise posterolateral’inde yerleştiği gözlendi. 10 tarafta (%12,5) grade 3 tüberkül gözlendi. Bu tüberküller de üçgen (okbaşı şekilinde) ve dikdörtgen şekilli olarak tanımlandı. Bu tüberküllerin genellikle tiroid lobunun lateralinde ve trachea ile oesophagus’un arasında yerleştikleri gözlendi. Sadece 2 tarafta retroösofageal yerleşimli tüberküle rastlanıldı. Grade 2 ve 3 tüberküle tarafların %68,75’inde rastlanıldı. Bu tüberküllerin genellikle tiroid lobunun posterior’unda yerleştiği gözlenmekteyken birkaç tanesinin de posterolateralde yerleştiği tespit edildi. Çalışmamızda Zuckerkandl tüberkülünün yerleşimi ve morfolojisinin anlaşılabilmesi için bulgular yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ile ortaya konuldu.Anahtar kelimeler: Tiroid bezi – Zuckerkandl tüberkülü – nervus laryngeus inferior – bası semptomları - ösofagusAbstractIncidence and morphology of the zuckerkandl’s tubercle: An anatomic dissection studyThe purpose of this study was to investigate incidence and morphology of the Zuckerkandl’s tubercle. Forty specimens (80 sides) were examined for this project, including 24 males and 16 female Turkish cadavers between the ages of 40 and 89 years at death. Unnoticeable tubercle (grade 0) was observed in 9 sides (11.25%), while grade 1 was found in 16 sides (20%). Grade 2 was observed in 45 sides (56.25%). Its shape was circular, similar to a pea or triangular. The tubercle extended postero-lateral to the thyroid lobe in 3 sides, while posterior to it in most sides. Grade 3 was found in 10 sides (12.5%). Its shape was also triangular, like a large arrowhead, or quadrangular. The grade 3 tubercle was generally located at lateral of the thyroid gland and between the trachea and esophagus. Retro-esophageal location was found only in two sides. We found grade 2 and 3 Zuckerkandl’s tubercle in 68.75% sides of 40 cadavers. They were generally located posterior to the thyroid lobe, while a few postero-lateral. To be understood the position and morphology of the Zuckerkandl’s tubercle, we have documented our findings in the form of high-resolution photographs.
Key words: thyroid gland - Zuckerkand’s tubercle – inferior laryngeal nerve – impression symptom – esophagus

Tam Metin: PDF