SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 (2006)

Yenidoğan Döneminde Septik Artirit: Olgu Sunumu

Ayşen Türedi, Nihal Olgaç Dündar, Hasan Çetin, Remzi A. Özerdemoğlu, Bumin Dündar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Mart; 13(1)


Yenidoğan Döneminde Septik Artirit: Olgu Sunumu


Ayşen Türedi, Nihal Olgaç Dündar, Hasan Çetin, Remzi A. Özerdemoğlu, Bumin Dündar


Özet

Yenidoğan septik artiriti nadir görülür fakat ciddi bir durumdur. Genellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkilidir ve eklemlerin sık muayenesi ile erken teşhis, acil tedavi ve hastane kaynaklı enfeksiyonların kontrolü hastalığın tedavisi için önemlidir. Burada yüksek ateş nedeniyle birden fazla merkezde tedavi görmüş ve invaziv girişimlere maruz kalması neticesinde hastane kaynaklı enfeksiyon gelişen 24 günlük bir olgunun tedavisi sırasında ortaya çıkan sorunların tartışılması amaçlanmıştır. Hasta kliniğimizde tedavi edilmeden önce diğer tedavi kurumlarında verilen tedavi protokollerini tamamlamamıştı. Sol dizden alınan kültürde hastane kaynaklı bir enfeksiyonu düşündüren klebsiella üremesi nedeniyle hastaya drenaj, antibiyoterapi ve rehabilitasyon uygulanmış ve iyi netice alınmıştır.


Anahtar kelımeler: Septik artirit, yenidoğan, invaziv girişim, hastane kaynaklı enfeksiyon.


Abstract

Septic Arthritis in Newborn Period: A Case Report


Neonatal septic arthritis is uncommon but a serious condition. It is usually related to nosocomial infection and early diagnosis by frequent examination of the joints, prompt treatment and control of nosocomial infection are important for the management. The goal of this case report is to discuss the error and difficulties during the course of treatment of a 24 days old newborn who was treated at different medical centers due to fever, and developed a nosocomial infection, possibly due to invasive procedures performed during his admittance. The patient did not complete any of the treatment protocols given at outside hospital before he was treated at our clinic. Cultures of left knee were positive for klebsiella that indicated a nosocomial infection. A good result was obtained with drainage, antibiotherapy, and rehabilitation.


Key words: Septic arthritis, newborn, invasive procedure, nosocomial infection.

Tam Metin: PDF