SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 (2006)

Moving-table MR angiography in a case with multiple peripheral arterial aneurysms in the lower extremity

Bahattin Hakyemez, Harun Yıldız, Mert Köroğlu, Erol Bozdoğan, Selçuk Atasoy, Bahattin Baykal

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Mart; 13(1)
Moving-table MR angiography in a case with multiple peripheral arterial aneurysms in the lower extremity

Bahattin Hakyemez, Harun Yıldız, Mert Köroğlu, Erol Bozdoğan, Selçuk Atasoy, Bahattin Baykal
SDÜ Tıp Fak Derg, 2006 Mart; 13(1):35-37


Özet

Birden fazla alt extremite periferik arter anevrizması olan vakada hareketli-masa MR anjiografisi


Dijital substruksiyon anjiografisi (DSA) alt extremitede normal arteriyel anatominin ve vasküler lezyonların gösterilmesinde ve postoperatif arteriyel yapıların değerlendirilmesinde altın standarttır. DSA.nın bazı dezavantajlarıda bulunmaktadır. Son yıllarda vasküler lezyonların tanısı, değerlendirilmesi ve takibinde üç boyutlu, kontrastlı hareketli-masa MR anjiografisi (3B K MRA) alternatif bir yöntem olarak gelişmiştir. Biz birden fazla alt extremite anevrizması olan bir olgu nedeniyle alt extremite perifer arter anevrizmalarının preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesinde hareketli-masa 3B K MRA bulgularını sunuyoruz.


Anahtar kelımeler: Angiografi, Manyetik Rezonans, Anevrizma, Greftler, Periferik Vasküler Hastalıklar


Abstract

Moving-table MR angiography in a case with multiple peripheral arterial aneurysms in the lower extremity

Digital subtraction angiography (DSA) is the gold standard method to demonstrate normal arterial anatomy and the vascular lesions and evaluate the arterial structures postoperatively in the lower extremities. DSA has also some disadvantages. In the recent years, moving-table three-dimensional contrast enhanced MR angiography (3D CE MRA) is developed as an alternative method in the diagnosis, evaluation and follow-up of the vascular lesions. We described the moving-table 3D CE MRA findings in the preoperative and post operative evaluation of a case with multiple peripheral arterial aneurysms in the lower extremity.


Key words: Angiography, Magnetic Resonance, Aneurysm, Grafts, Peripheral Vascular Diseases

Tam Metin: PDF