SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 (2006)

Manyetik alanın organizma üzerindeki biyolojik etkileri

Fehmi Özgüner, Hakan Mollaoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Mart; 13(1)Manyetik alanın organizma üzerindeki biyolojik etkileri


M. Fehmi Özgüner, Hakan Mollaoğlu


Özet

Son yirmi yıldır manyetik dalgaların insan sağlığına zararlı etkilerinin olup olmadığı tartışılmaktadır. Radyofrekans dalgası oluşturan kaynaklar arasında radarlar, mobil telefonlar, radyo ve televizyon yayınları, tıbbi ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çeşitli aletler sayılabilir. Çeşitli biyokimyasal çalışmalarda birçok enzimin yapı ve fonksiyonlarının, ayrıca bazı hücre organellerinin yapı ve fonksiyonlarının radyofrekans dalgalarına bağlı olarak bozulduğu bildirilmektedir. Yapılan çalışmaların bazılarında kanser riskinin de manyetik alan maruziyeti sonrasında arttığı bildirilmektedir. Radyofrekans dalgası yayan aletler arasında cep telefonlarının da önemi büyüktür. Cep telefonu kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı cep telefonları ve onların baz istasyonlarından yayılan radyofrekans dalgaları giderek artan ölçüde geniş kitleleri ilgilendirmektedir. Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun oksidatif stres aracılığıyla zararlı etkilere neden olabileceği düşünülmektedir.


Anahtar kelımeler: manyetik alan, zararlı etki


Abstract

Bıologıcal effects of magnetıc fıeld on organısm


In the last twenty years, it has been discussing frequently whether there are any harmful effects of magnetic fields on human health. Radiofrequency sources are radars, mobile phones, radio and television broadcasting, devices used in medical and industrial applications. It is reported that, in various biochemical studies structure and function of many enzyme and cell organelles impaired depend on radiofrequency fields and even increase cancer possibility after magnetic field exposure in some studies. Among radiofrequency emitting devices, there is a great importance of cellular phones. Because of rapidly spread of using cellular phones, radiofrequency wave emitted from cellular phones and their base stations arising interest crowd of people. It is considered that radiations emitted from cellular phone cause harmful effects through oxidative stress.


Key words: Magnetic field, harmful effects

Tam Metin: PDF