SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2 (2006)

M. Biceps brachii’nin aksesuar humeral başı: Olgu sunumu

Erkan Yıldız, Soner Albay, Fatih Yazar, Yalçın Kırıcı, Hasan Ozan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Haziran; 13(2)M. Biceps brachii’nin aksesuar humeral başı: Olgu sunumu


Erkan Yıldız, Soner Albay, Fatih Yazar, Yalçın Kırıcı,
Hasan Ozan
Özet

55 yaşındaki bir kadın kadavranın sağ kolunda, m. biceps brachii’nin iki başına ek olarak, bir başının daha olduğu görüldü. Kasın diğer iki başı ve diğer kol kasları normal anatomik lokalizasyonundaydı. Ek olarak aynı taraf kolda, n. musculocutaneus m. coracobrachialis’i delmiyordu. M. brachialis’in origosunun medial ve üst tarafından başlayan aksesuar baş, m. biceps brachii’nin ortak tendonunda sonlanıyordu. Aksesuar baş, diğer iki başlar gibi n. musculocutaneus tarafından innerve ediliyodu. Literatürde infero-medial humeral baş olarak adlandırılan bu başın görülme sıklığı ırka göre değişmekle beraber; ortalama %7.7 - %12’dir. M. biceps brachii’nin ikiden fazla başa sahip olması, bu bölgenin cerrahisi sırasında anatomik oryantasyonda güçlük oluşturabilmektedir. Ayrıca pronator sendromunda olduğu gibi, nörovasküler yapılara bası oluşturabileceği de bildirilmiştir. Ayrıca kasın şiddetli kontraksiyonlarında, aponörotik tendonda (lacertus fibrosus, aponeurosis bicipitalis) oluşabilecek gerilme sonucu, tendonun altından geçen nörovasküler yapılar (a. brachialis, n. medianus) basıya maruz kalabilir. Bu gibi varyasyonların bilinmesi, cerrahi komplikasyonların önlenmesinde ve başarıda önemli olduğu kadar, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik uygulamalarda ayırıcı tanı bakımından önemlidir.


Anahtar kelımeler: M. biceps brachii, aksesuar baş, varyasyon.


Abstract

Humeral accessory head of biceps brachii muscle: A case report


During dissection of 55-year-old female cadaver, we encountered an accessory head of biceps brachii in the right upper extremity. The other two heads of the muscle were as usual. Additionally on the same side, the musculocutaneous nerve didn’t pierce the coracobrachialis muscle. The accessory head originated from upper third of the humerus, superior and medial to the origin of brachialis muscle and inserted to the common tendon of biceps brachii. As the other two heads, accessory head was innervated from the musculocutaneous nerve. In the literature this head was named as infero-medial humeral head and its incidence changes between 7.7%-12% according to ethnicity. Supernumerary heads may lead confusion at surgical procedures of arm or cause compression of neurovascular structures just as pronator syndrome. To avoid clinical complications, during radiodiagnostic procedures (CT, MRI) or surgical approach of this region, awereness of such a variation is of interest not only to anatomists, but also to orthopedic surgeons, physiotherapists and radiologists.


Key words: Biceps brachii muscle, accessory head, variation.

Tam Metin: PDF