SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2006)

Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi

Nurhan Gümral, Fatma Coşar

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Eylül; 13(3)Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi


Nurhan Gümral, Fatma CoşarÖzetAmaç: Bu çalışma, Klinik Sahada Entegre Uygulamalar (KSEU) dersi alan Ebelik ve Hemşirelik son sınıf öğrencilerin (intörn) Okul-Hastane İşbirliği (OHİ) ile ilgili görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmacı tarafından ilgili literatürler incelenerek hazırlanan 27 soruluk anket formu, SDÜ Isparta Sağlık Yüksek Okulu 2003-2004 yılı Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 4.sınıfta okuyan, KSEU dersinin stajını OHİ kapsamında SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastaneleri’nde yapmakta olan 84 öğrenciye uygulanmıştır. OHİ’nin özgüvenlerini etkileme durumu, mezun olduktan sonra hangi görev biriminde yer almak istedikleri ve bu görevi almaya hazır olup olmadıkları, KSEU sürecinde uygulama alanlarının yeterli olma durumu ve bu süreçten mezun olmanın fark oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: OHİ uygulaması öğrencilerin özgüvenini olumlu yönde etkilemiştir. Öğrencilerin %56’sı mezuniyet sonrası ebe/hemşire olarak çalışmak istediklerini ifade etmişlerdir. KSEU sürecinde kendilerine olan özgüvenlerinin artmış olması, vaka çeşitliliği ve hastanenin birçok servisinde staj yapmış olmaları kendilerini görev almaya hazır hissetmelerinde etkili olmuştur. Ebelik Bölümü için doğum stajının yetersiz olduğunu sadece ebelik bölümü öğrencileri söylemişlerdir. Yine öğrencilerin tamamı KSEU sürecinden mezun bir ebe/hemşire ile bu süreçten geçmemiş bir ebe/hemşire arasında fark olacağını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar, KSEU sürecinin öğrenci üzerinde olumlu kazançlar sağladığını göstermekte olup OHİ’nin önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır.


Anahtar kelimeler: Okul, hastane, işbirlikAbstract

Evaluation of the opinions of the midwifery and nursing senior (intern) students about the School-Hospital Cooperation


Aim: This study aims to evaluate the opinions of the midwifery and nursing senior (intern) students who take Integrated Practice in Clinical Area (IPCA) course about the School-Hospital Cooperation (SHC). Material and Method: The research was planned to be of a descriptive nature. A survey was conducted on 84 senior students who were studying in Suleyman Demirel University, School of Health, Department of Midwifery and Nursing in the year 2003-2004 and who were performing their IPCA course internship within the framework of SHC in Suleyman Demirel University Hospital, Faculty of Medecine. The evaluation was made according to the criteria cited as follows. The effect of SHC on the self-confidence of the students and their choice of department in which they wanted to work after the graduation, whether they were ready for their duty in this department, whether practicing fields were sufficient during IPCA period, and whether the graduation through this period would make a difference or not. Results and Conclusion: CSH programme was effected possitively the self-reliance of the students. Students self-confidence has to be increased by themselves in IPCA period, kinds of case and whose had a training period in lots of hospital service, those are effectived to feel ready on duty. Only midwifery students has said that obstetrics intership was not enough for midwifery department. All students have said that there will be differences between who was completing/graduated of IPCA period or not and when midwife/nurse passed this period its better then others for lonely work. These results explaned that importance of CSH, and the period of IPCA showing advantages over these students.Key words: School, hospital, collaberation

Tam Metin: PDF