SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2006)

Vulvar koristom; Bir olgu sunumu

Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Eylül; 13(3)



Vulvar koristom; Bir olgu sunumu


Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu



Özet


Koristom embriyolojik gelişimsel anomali sonucu mikroskobik olarak normal hücreler ve dokuların anormal lokalizasyonda bulunması olarak tanımlanır. Literatürde serviks, endometrium, meme dokusu ve oral bölgede kondroid koristom varlığı bildirilmiştir. Olgumuzda yenidoğanın vulvar bölgesine ait eksizyonel biyopsi materyali kondroid koristom olarak değerlendirilmiştir. Bu makalede vulvada kondroid koristom ile ilgili ilk vaka sunulmuş, lezyonun histopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı tartışılmıştır. Olgumuz çocukluk dönemindeki vulvar kitlelerin ayırıcı tanısında kondroid koristomların da dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.







Anahtar kelimeler: Kondroid koristom, vulva, yenidoğan.


Abstract


Vulvar choristoma; a case report


Choristoma is defined as microscopically normal cells or tissues that are present in abnormal locations as a result of embryologic developmental anomaly. Chondroid choristoma of cervix, endometrium, breast and oral region have been reported in the literatures. In our case the excisional biopsy specimen obtained from the vulvar region of a newborn was evaluated as chondroid choristoma. In this article, we report the first case of chondroid choristoma of the vulva, and discuss the lesion’s histopathological features and differential diagnosis. Our case demonstrate that when considering the differential diagnosis of vulvar masses in childhood, chondroid choristoma should be included.


Key words: Chondroid choristoma, vulva, newborn.

Tam Metin: PDF