SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2006)

Gastrointestinal sistem amiloidozisine bağlı demir eksikliği anemisi: olgu sunumu

Osman Aydın, Mehmet Şahin, Ülkü Ergene, İbrahim Metin Ciriş

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Eylül; 13(3)Gastrointestinal sistem amiloidozisine bağlı demir eksikliği anemisi: olgu sunumuOsman Aydın, Mehmet Şahin, Ülkü Ergene,
İbrahim Metin ÇirişÖzet


Gastrointestinal semptomlar sistemik amiloidoziste sıklıkla ortaya çıkar. Amiloidoziste gastrointestinal sistem tutulumuna bağlı olarak obstrüksiyon, ülserasyon, malabsorbsiyon, hemoraji, protein kaybı ve diyare gibi bulgular görülebilir. Amiloidozis hemoraji veya malabsorbsiyona yol açarak demir eksikliği anemisine neden olabilir. Kliniğimize anemi semptomları ile başvuran ve tetkiklerinde demir eksikliği anemisi olduğu anlaşılan hastanın daha ileri incelemelerinde gastrointestinal tutulumlu amiloidozis vakası olduğu saptandı. Demir eksikliği anemisi etyolojisinde amiloidozis nadir görülen bir durum olduğu için olguyu sunmayı amaçladık.Anahtar kelimeler: amiloidozis, demir eksikliği anemisi, gastrointestinal tutulumAbstractIron deficiency anemia due to amyloidosis involved gastrointestinal tract: a case report.Gastrointestinal symptoms are common in all systemic types of amyloidosis. The clinical picture of amyloidosis in the gastrointestinal tract can, however, be highly variable and can include obstruction, ulceration, malabsorption, hemorrhage, diarrhea and protein loss. Amyloidosis may be cause iron deficiency anemia due to hemorrhage and malabsorbtion. Our case, who presented with iron deficiency anemia, and was diagnosed as having amyloidosis involved gastrointestinal tract. We aimed this case report because of association with iron deficiency anemia and amyloidosis is very rare condition.Key words: amyloidosis, iron deficiency anemia, gastrointestinal tract.

Tam Metin: PDF