SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2006)

Yenidoğan bebeklerde önemli bir hematolojik sorun: Polisitemi

Hasan Çetin

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Eylül; 13(3)


Yenidoğan bebeklerde önemli bir hematolojik sorun: Polisitemi

Hasan Çetin


Özet


Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde polisitemi önemli bir hematolojik sorundur, ve yenidoğanlarda %1-5 arasında görülmektedir. Bazı yenidoğan bebeklerde intrauterin hipoksi, annede diyabet, preeklampsi, kromozomal hastalıklar, annenin gebelikte sigara içmesi ve doğum sonrası göbek kordonunun klemplenmesinde sorunlar gibi polisitemi için risk oluşturan durumlar söz konusudur. Polisitemi olan bebeklerde hiperviskozite nedeniyle çoğu organ ve sistemlerde fonksiyon kaybı olabilir. Polisitemi tedavisinde serum fizyolojik kullanılarak parsiyel kan değişimi uygulanmaktadır.


Anahtar kelimeler: Yenidoğan bebek, polisitemi, komplikasyonlar, tedaviAbstract


An important hematologic complication in newborn infants: Polycythemia


Neonatal polycythemia is an important hematologic problem in neonatal intensive care unit. The incidence of neonatal polycythemia is 1-5%. Some of the newborn infants have risk factors for polycythemia such as intrauterine hypoxemia, maternal diabetes, preeclampsia, chromosomal disorders, maternal smoking and inappropriate cord clemping. Several organ dysfunction may occur related to hyperviscosity in polycythemic infants. Partial exchange transfusion is the treatment regimen in neonatal polycythemia and normal saline is prefered.Key words: Newborn infant, polycythemia, complications, treatment

Tam Metin: PDF