SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 4 (2006)

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde total parenteral beslenme ilişkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliği

Hasan Çetin, Sevgi Kosacı Akdeniz, Şeref Olgar, Faruk Öktem, Bumin Dündar, Ali Ayata

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Aralık; 13(4)


Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde total parenteral beslenme ilişkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliği


Hasan Çetin, Sevgi Kosacı Akdeniz, Şeref Olgar,
Faruk Öktem, Bumin Dündar, Ali Ayata
ÖzetÇok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli parenteral beslenme gereklidir ve kolestaz riski de fazladır. Çalışmanın amacı çok düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde kolestaz oranını, enteral beslenmeyle olan ilişkisini belirlemek, ursodeoksikolik asid tedavisinin etkisini değerlendirmektir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çok düşük doğum ağırlıklı bebeklere ait beş yıllık veriler değerlendirildi. Çalışmanın ikinci yarısında gastrointestinal sistem beslenmeye elverişli hale gelince 15-20 ml/kg/gün olacak şekilde minimal enteral beslenme başlandı. Ikinci dönemde total parenteral beslenme süresi uzun olmasına rağmen minimal enteral beslemeye başlama zamanı anlamlı olarak kısa idi(p

Tam Metin: PDF