SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 4 (2006)

Motorlu taşıt satışlarının trafik kazaları üzerine olan etkileri

Oktay Hasan Öztürk, Cenker Eken

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Aralık; 13(4)

Motorlu taşıt satışlarının trafik kazaları üzerine olan etkileriOktay Hasan Öztürk, Cenker Eken


Özet


Amaç: Motorlu taşıt kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Bu çalışmanın amacı motorlu taşıt satışlarındaki trendi belirleyip, satışlardaki değişiklerin trafik kazaları üzerine olan etkilerini saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Geriye dönük olarak planlanan bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Acil Servisine 01.01.2005.01.09.2005 tarihleri arasında başvuran trafik kazaları ICD-10 kodu kullanılarak tespit edildi. Yıllara göre Antalya ilindeki motorlu taşıt satışlarına ait veriler de Antalya Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün verilerinden elde edildi. Motorlu taşıtlar, motosiklet ve diğer motorlu taşıtlar olarak iki gruba ayrıldıktan sonra yıllara göre motorlu taşıt satışı ile trafik kazaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Antalya ilinde 2002, 2003, 2004 yıllarında ve 2005 ilk sekiz ayda sırasıyla; 2298, 2855, 12211 ve 12318 motosiklet satılırken; 17972, 15349, 20850, 22408 adet motosiklet dışındaki diğer motorlu taşıtlar satışı yapıldı. AÜTF Acil Servis.ine aynı yıllarda sırasıyla 85, 57, 127 ve 166 adet motosiklet kazası; 524, 390, 527 ve 484 adet diğer motorlu taşıtlarla meydana gelen trafik kazası nedeniyle hastanın başvurduğu saptandı. Yıllara göre özellikle 2004.den itibaren- tüm motorlu taşıt satışlarında sürekli ve istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı (p=0.000). Ancak satışlardaki bu artış motosiklet kazalarına anlamlı biçimde yansırken, diğer motosiklet kazalarında beklenen artış meydan gelmemişti. Sonuç: 2004 yılından itibaren hem motosiklet hem de diğer motorlu taşıt satışlarında anlamlı bir artış olmuştur. Motosiklet satışlarındaki artış motosiklet kazalarının artmasına neden olurken, aynı artış diğer motorlu taşıt kazalarına yansımamıştır.


Anahtar kelımeler: motorlu taşıt kazaları, motosiklet kazaları, trafik kazaları, motorlu taşıt satışlarıAbstract


Analysis of the effects of vehicle sales on traffic accidents


Introduction: Road traffic accidents are one of the most important causes of mortality and morbidity throughout the world. The objective of this study is to determine the trend on the motor vehicles sale and its effects on traffic accidents. Material and Methods: In this retrospective study, the patients who admitted to the emergency department of Akdeniz University due to traffic accident between 01.01.2005-01.09.2005 were determined by using ICD-10 codes. The data regarding motor vehicle sales were obtained from Statistics Department of Traffic Directorship in Antalya. The motor vehicles were classified as motorcycle and other motor vehicles. Then, the relation between the motor vehicle sales and traffic accidents was investigated. Results: In the year 2002, 2003, 2004 and in the first eight months of 2005; there were 2298, 2855, 12211 and 12318 motorcycle sales and 17972, 15349, 20850, 22408 other motor vehicle sales respectively in Antalya. During the same period 85, 57, 127 and 166 motorcycle accidents and 524, 390, 527 and 484 other motor vehicle accidents were admitted to our emergency department respectively. There was an increasing trend for all motor vehicle sales from 2002 to 2005 (p=0.000). However it was clear that a peak in sale was occurred in 2004. Although the increase in motorcycle sales was related to an increase in motorcycle accidents, this was not true for the increase in the other motor vehicles sales. Conclusion: There was a significant increase in all motor vehicle sales as from 2004. Although the increase in motorcycle sales cause an increase in motorcycle accidents, this was not true for the increase in the other motor vehicle sales.Key words: motor vehicle accidents, motorcycle accidents, road traffic accidents, motor vehicle sales

Tam Metin: PDF