SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 4 (2006)

Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta:An unusual late presentation

Mehmet Özaydın, Ercan Varol, Ahmet Altınbaş, Turhan Yavuz, Erdoğan İbrişim

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Aralık; 13(4)Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta:
An unusual late presentationMehmet Özaydın, Ercan Varol, Ahmet Altınbaş, Turhan Yavuz, Erdoğan IbrişimÖzetGeç bir dönemde torasik aort psödoanevrizmasının rastlantısal tespit edildiği ilginç bir olguOnaltı yıl önce traktör kazası yapan bir hastada tespit edilen bir kronik torasik aort psödoanevrizmasını sunuyoruz. Üst solunum yolu infeksiyonu nedeni ile hastaneye müracaat etmesine rağmen akciğer grafisinde geniş ve kalsifik aort topuzunun görülmesi üzerine yapılan MR anjiyografi ve aortografide istmus düzeyindeki aortik psödoaanevrizma tespit edildi. Hastanın öyküsü göz önüne alındığında psödoanevrizmanın en muhtemel sebebinin trafik kazası olduğuna karar verildi. Hasta cerrahi olarak başarılı bir şekilde tedavi edildi.Anahtar kelimeler: aorta, travma, psödoanevrizma
AbstractA chronic pseudoaneurysm of the thoracic aorta in a 36-year-old man who had been involved in a tractor related traffic accident 16 year earlier is reported. While he was admitted to the hospital for sore throat, routine chest reutgenogram showed a calcified, enlarged aortic knob. Aortography and MRI angiography revealed a pseudoaneurysm of the thoracic aorta at the isthmus level. Depending on his past medical history, the most probable cause of the pseudoaneurysm was the traffic accident. He was treated surgically with success.Key words: aorta, trauma, pseudoaneurysm.

Tam Metin: PDF