SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 4 (2006)

Orta kulak iltihabı sonrası gelişen Morganella morganii.ye bağlı beyin absesi olgusu

Füsun Zeynep Akçam, Tamer Karaaslan, Mustafa Akçam, Kemal Avşar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Aralık; 13(4)Orta kulak iltihabı sonrası gelişen Morganella morganii.ye bağlı beyin absesi olgusuFüsun Zeynep Akçam, Tamer Karaaslan, Mustafa Akçam, Kemal Avşar
Özet


Beyin absesi, beyin dokusu içinde süpüratif bir odak olarak tanımlanan nadir bir hastalıktır. Hastalığın sıklığı erişkin yaş grubunda daha fazladır. Olguların %25.ini 15 yaş altındaki çocuklar oluşturmaktadır. En sık etken mikroorganizma streptokoklardır. Gram negatif mikroorganizmalar genellikle, birden fazla mikroorganizmanın izole edilmesiyle karakterize, mikst kültürlerin bir parçası olarak elde edilmektedirler. Bu raporda, daha önce yarık damak nedeni ile operasyon hikayesi olan, sekiz yaşındaki bir çocukta orta kulak iltihabı sonrası, nadir bir bakteri olan, Morganella morganii.ye bağlı gelişen beyin absesi olgusu sunulmuştur.Anahtar kelimeler: Beyin absesi, Morganella morganii, orta kulak iltihabıAbstract


A case of brain abscess caused by Morganella morganii following otitis mediaBrain abscess is a rare disease that described as a supurative focus in the brain. The incidence of this disease is higher in adulthood. Twenty-five percent of all cases are occurred in younger than 15 years- old children. Streptococcus is the most common cause of the microorganisms. Gram (-) microorganisms usually are isolated as a part of mixed infections. We reported here an eight-year-old patient with brain abscess caused by Morganella morganii following otitis media, who has had a history of surgical management of cleft palate.Key words: Brain abscess, Morganella morganii, otitis media

Tam Metin: PDF