SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 4 (2006)

Malnütrisyonlu çocuğun değerlendirilmesi

Nihal Dündar, Bumin Dündar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Aralık; 13(4)Malnütrisyonlu çocuğun değerlendirilmesiNihal Dündar, Bumin Dündar


Özet


Malnütrisyon çocuklarda artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocuklarda hala önemli bir halk sağlığı problemidir. Malnütrisyon, kronik hastalığı bulunan ve uzun süreli hastanede yatırılan çocuklarda da yüksek oranlarda görülmektedir. Bu makalede çocuklarda malnütrisyonun kolaylıkla teşhisini sağlamada kullanılacak nütrisyonel değerlendirme metodlarıyla ilgili literatürler incelenmiş ve nütrisyonel hastalıkların tanısı ve sınıflamasında kullanılacak klinik metodlar, antropometrik işlemlerin detayları ve laboratuvar değerlendirme yöntemlerinden bahsedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Malnütrisyon; Çocuk; Tanı; Değerlendirme; SınıflandırmaAbstract


Assessment of a child with malnutrition


Malnutrition is associated with increased morbidity and mortality in childhood. It is still an important public health problem in children living in undeveloped or developing countries. Malnutrition is also seen at high rates in long-term hospitalised children with chronic ilness. This article consists on a review of literature with the purpose of describing the main methods of nutritional assessment in order to facilitate the diagnosis of malnutrition in children and, it describes the clinical method, details procedures of anthropometry and laboratory evaluation technics used for diagnosis and classification of nutritional disorders.Key words: Malnutrition; Child; Diagnosis; Assessment; Classification

Tam Metin: PDF