SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2007)

Sezaryen esnasında myomektomi : retrospektif matermal sonuçların değerlendirilmesi

Mehmet Güney, Baha Oral, Mesut Özsoy, Tamer Mungan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Mart; 14(1)


Sezaryen esnasında myomektomi : retrospektif matermal sonuçların değerlendirilmesiMehmet Güney, Baha Oral, Mesut Özsoy, Tamer Mungan,Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, IspartaÖzetUterin myomlar üreme çağında en sık rastlanan pelvik tümörlerdir. Uterin myomların büyümesi dolaşımdaki estrogen ile ilişkilidir. Gebelikte myom sıklığı %0.05-5’dir. Gebelik esnasında myomektomi, kontrol edilemeyen aşırı kanama nedeniyle önerilmemektedir. Bu çalışmada sezaryen myomektominin operasyon esnasında ve sonrasındaki komplikasyonlarını kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Sezaryen operasyonu ve myomektomi geçiren 23 myomlu gebe kadın sadece sezaryen uygulanan 46 myomlu gebe olgu ile karşılaştırıldı. Yaş, parite, önceki abortuslar ve doğum sırasındaki gebelik yaşı gibi özellikler kaydedildi. Myomlar çoğunlukla 2-5 cm ölçüsünde, subserozal ve fundal yerleşimli idi. Çıkarılan myomların ortalama büyüklüğü çalışma grubunda 4.4 ± 2.6 cm, kontrol grubunda 7.2 ± 3.2 cm idi (p0.05). Ortalama operasyon süresi çalışma grubunda 47.8 ± 16.4 dakika, kontrol grubunda 34.4 ± 9.2 dakika idi (p0.05). Bulgularımıza göre, sezaryan sırasında myomektomi uygulanması günümüzde çoğu obstetrisyen tarafından kabul edildiği gibi yeterli tecrübe varlığında zararlı bir yöntem değildir.Anahtar kelimeler: sezaryen, myomektomi, morbidite

Abstract

Myomectomy during cesarean section: Retrospective evaluation of maternal outcomes

Uterine myomas are the most common pelvic tumors during the reproductive period. The growth of uterine myomas is assumed to be related to circulating estrogen. The incidence of myomas in pregnancy is 0.05-5%. Myomectomy during pregnancy is not recommended due to uncontrollable excess bleeding. In this retrospective study, we aimed to assess intra- and postoperative complications of cesarean myomectomy in comparison with a control group. Twenty-three pregnant women with myomas who underwent cesarean delivery and myomectomy were compared with the control group consisted of 46 pregnant cases with myomas who underwent a cesarean delivery solely. Patients characteristics such as age, parity, previous abortions, and gestational age at delivery were recorded. Myomas were mostly observed to be 2-5 cm in size, and subserosal and fundal in location. The average size of myomas removed was 4.4 ± 2.6 cm whereas 7.2 ± 3.2 cm in control group (p0.05). The mean operation time was 47.8 ± 16.4 minutes in the study group and 34.4 ± 9.2 minutes in the control group (p0.05). Based on our findings, we can conclude that myomectomy at cesarean section is not as hazardous with adequate experience as many now believe.Key words: Cesarean section, myomectomy, morbidity

Tam Metin: PDF