SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2007)

Ultrastructural analysis of a globozoospermia case

Meltem Özgüner, Oya Evirgen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Mart; 14(1)


Ultrastructural analysis of a globozoospermia caseMeltem Özgüner*, Oya Evirgen***Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

**Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, TurkeyÖzetGlobozospermia olgusunun ultrastrüktürel analiziGlobozoospermi, infertiliteye sebep olabilen ve nadir görülen bir sperm bozukluğudur. Globozoospermiye ikincil uzun süreli infertilite sorunu olan bir çift değerlendirildi. Globozoosperminin ICSI yöntemiyle başarılı şekilde tedavisi sonrası Transmisyon Elektron Mikroskopik (TEM) inceleme yapıldı. İncelenen çiftin ilk ICSI denemesinde %50 fertilizasyon oranı elde edildi. İlk denemede, başarılı embriyo transferi sonrasında bir gebelik oluştu ancak düşükle sonlandı. İkinci denemede, ICSI işlemi uygulanan 7 oositin 3’ü fertilize oldu ve normal yarıklanma elde edildi. Spontan oosit aktivasyonu sonrası elde edilen bu embriyoların transferi sonrasında dişi fötüse sahip tekli gebelik oluştu ve gestasyonun 36.haftasında doğum gerçekleşti. Spermatozoanın geriye dönük incelenmesinde orta parça ve kuyruk defekti olmaksızın globozoosperminin morfolojik bulguları saptandı. Mevcut ICSI işlemleri ile globozoospermiye ikincil gelişen infertilite sorununun çözülebileceği sonucuna varıldı ve bu tip vakalarda globozoosperminin ultrastrüktürel düzeyde analizinin, sonuçların önceden tahmininde faydalı bir rehber olabileceği düşünüldü.Anahtar kelimeler: Globozoospermi, ICSI, ultrastrüktürel analizAbstractGlobozoospermia is an uncommon sperm disorder which may lead to infertility. A couple with long term infertility secondary to globozoospermia was evaluated. The successful outcome of ICSI treatment associated with globozoospermia was evaluated with Transmission Electron Microscopy (TEM). The couple experienced 50% fertilization rate after ICSI at their first attempt. On the first cycle, successful embryo transfer and a pregnancy was achieved but resulted with abortion. On the second cycle, 3 of the 7 injected oocytes were fertilized after ICSI and normal cleavage was achieved. Transfer of these embryos obtained by spontaneous oocyte activation with globozoospermia resulted a singleton pregnancy with a female fetus and delivery occured after 36 weeks of gestation. Retrospective analysis of spermatozoa reflected the morphologic abnormalities of globozoospermia without mid-piece and tail defects. It is concluded that current ICSI procedures may overcome the infertility secondary to globozoospermia and ultrastructural analysis of globozoospermia seems to be a useful guide in order to predict the outcomes in such cases.Key words: Globozoospermia, ICSI, ultrastructural analysis

Tam Metin: PDF