SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2007)

Liken Planusun Farklı Klinik Yüzleri: Olgu Sunumu

Ali Murat Ceyhan, Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal Akkaya, İjlal Erturan, Metin Ciriş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Mart; 14(1)Liken Planusun Farklı Klinik Yüzleri: Olgu SunumuAli Murat Ceyhan*, Pınar Yüksel Başak*, Vahide Baysal Akkaya*,

İjlal Erturan*, Metin Ciriş***Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, Isparta

**Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD, IspartaÖzetLiken planus deri, deri ekleri ve mukozaların tutulduğu benign seyirli kaşıntılı inflamatuvar bir dermatozdur. Yapılan çalışmalar, patogenezde immünolojik mekanizmaların rol oynadığını gösterse de, etyoloji kesin olarak bilinmemektedir. Hastalığın mukozal, kutanöz, genital, aktinik, hipertrofik, vezikülobüllöz, anüler, atrofik, ülseratif, invers, guttat vs. olmak üzere bir çok klinik ve morfolojik tipi tanımlanmıştır. Polikliniğimize başvuran ve ilk bakıda klinik görünümü öncelikle liken planusu düşündürmeyen ancak histopatolojik bulguları liken planus olarak değerlendirilen üç olgu sunulmuştur. Liken planus farklı klinik ve morfolojik görünümlerde karşımıza çıkabileceğinden bu tür olgularda liken planusun akla getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.Anahtar kelimeler: Liken planus, aktinik, mukozal, hiperkeratozik, tiplerAbstractDifferent clinical faces of lichen planusLichen planus is an itchy, benign inflammatory skin disorder that involves skin, skin appendix and mucous membranes. Although many studies support immunologic mechanisms in pathogenesis, etiology is unknown. Different clinical and morphological forms of lichen planus such as mucosal, cutaneous, actinic, hypertrophic, vesiculobullous, annular, atrophic, ulcerative, inverse, guttat types are described. In this report, we present three patients diagnosed as lichen planus with histopathological findings whose clinical apperances do not resemble lichen planus at initial examination. Since lichen planus may have different clinical apperances,

we suggest that it is important to remember lichen planus in such cases as presented.Key words: Lichen planus, actinic, mucosal, hyperkeratotic, types

Tam Metin: PDF