SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2007)

Plasma homocysteine levels in patients with esophageal cancer

Ömer Yılmaz, Atila Türkyılmaz, Kerim Çayır, Atilla Eroğlu, Nurettin Karaoğlanoğlu, Arif Yılmaz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2)


Plasma homocysteine levels in patients with esophageal cancerOmer Yilmaz*, Atila Turkyilmaz**, Kerim Cayir*, Atilla Eroglu**, Nurettin Karaoglanoglu**, Arif Yilmaz**Departments of Gastroenterology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

**Departments of Thoracic Surgery, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

ÖzetÖzofagus kanserli hastalarda plazma homosistein düzeyleriAmaç: Kanser tüm dünyada en önemli sağlık problemlerinden birini oluşturmaktadır. Ölüme neden olan hastalıklar arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Tümör belirteçleri kanserlerin tanısında ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılmasına rağmen henüz herhangi bir kanser türü için özgül bir belirteç bulunamamıştır. Hiperhomosisteinemi bir çok hastalıkla ilişkili bulunmuştur. Yapılan değişik çalışmalarda bazı kanser türlerinde de artış tespit edilmiştir. Bu çalışmada özofagus kanserli hastalarda homosistein düzeyleri ve diğer tümör belirteçleri arasındaki ilişki araştırıldı. Methods: Bu çalışmaya 2003 0cak ve 2004 Temmuz tarihleri arasında hastanemizde endoskopik biopsilerle histopatolojik tanısı konmuş toplam 40 özofagus kanserli hasta grubu ile 40 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu alındı. Tümör belirteçlerinden Homosistein, CEA ve CA19-9 düzeyleri özefagus kanserli hastalar ile sağlıklı kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde çalışıldı. Veriler istatistiksel olarak karşılaştırılarak özofagus kanserli olgularda homosistein seviyesinin önemi araştırıldı. Bulgular: Kontrol grubu ile kıyaslandığında özofagus kanserli hastalarda plazma homosistein (hcy) düzeyleri anlamlı derecede yüksek bulundu (p

Tam Metin: PDF