SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2007)

Variations and Clinical Importance of the Superficial Palmar Arch

Süleyman Murat Tağıl, Aynur Emine Çiçekçibaşı, Tunç Cevat Öğün, Mustafa Büyükmumcu, Ahmet Salbacak

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2)


Variations and Clinical Importance of the Superficial Palmar ArchSüleyman Murat Tağıl *, Aynur Emine Çiçekcibaşı **, Tunç Cevat Öğün***, Mustafa Büyükmumcu**, Ahmet Salbacak*** Department of Anatomy, Medical Faculty, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

** Department of Anatomy, Meram Medical Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey

***Department of Orthopedics and Traumatology, Meram Medical Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey

ÖzetArcus palmaris superficialis’in varyasyonları ve klinik önemiAmaç: Bu çalışmanın amacı eldeki arcus palmaris superficialis (APS)’in varyasyonlarını tespit etmek ve anormal APS ile m. palmaris longus (MPL) kasının yokluğu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda a. brachialis’lerinden kırmızı ile renklendirilmiş lateks ile doldurulmuş 20 kadavra eli diseke edilmiştir. Eldeki damarsal varyasyonlar ve MPL kasının varlığı veya yokluğu kaydedilerek fotoğraflanmıştır. Bulgular: APS’ler 15 elde (%75) komplet, 5 elde (%25) ise inkomplet olarak tespit edildi. APS’inde varyasyon bulunan ellerin %33’ünde MPL kasının bulunmadığı görüldü. MPL’u bulunmayan ellerin tümünde aponeurosis palmaris bulunmaktaydı. Sonuç: Arteryel onarımlar, damar greft uygulamaları ve a. radialis veya a. ulnaris bazlı pediküllü veya serbest flep uygulamaları gibi rekonstrüktif el cerrahisi prosedürleri öncesinde elin vasküler yapısı ortaya konulmalıdır.Anahtar kelimeler: Anatomi, Varyasyon, Arcus palmaris superficialis, M. palmaris longus.

AbstractObjectives: The aim of this study was to provide an assessment of the anatomic variations of the superficial palmar arch (SPA) in the hand and to establish a correlation between an anomalous SPA and the absence of palmaris longus muscle (PL). Methods: Twenty conserved cadaver hands were dissected after latex solution colored with red ink had been injected into the vessels from the brachial artery. The vascular variations and the presence and absence of the PL were recorded and photographed. Results: The SPA was complete in 15 (75%) and incomplete in 5 (25%) of the hands. The palmaris longus tendon was absent in 33.3% of the hands with the variational SPA. We observed that in all hands without PL, the palmar aponeurosis existed.

Conclusion: The vascular patterns of the hand may documented before reconstructive hand surgical procedures such as, arterial repairs, vascular graft applications, and free and/or pedicled flaps depending on radial or ulnar artery.Key words: Anatomy; Variation; Superficial palmar arch; Palmaris longus muscle

Tam Metin: PDF