SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2007)

Farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve rezin modifiye cam iyonomer siman materyallerinin su emilimi ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesi

Çiğdem Küçükeşmen, D.Derya Öztaş, H.Cenker Küçükeşmen, Selim Erkut

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2)


Farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve rezin modifiye cam iyonomer siman materyallerinin su emilimi ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesiÇiğdem Küçükeşmen*, D. Derya Öztaş***, H. Cenker Küçükeşmen**, Selim Erkut***** Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD, Isparta

** Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Isparta

*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Isparta

**** Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Isparta

ÖzetMevcut çalışmanın amacı, halojen ve LED ışık kaynaklarıyla polimerize edilen iki kompozit rezin (Filtek Z-250, Filtek Supreme), iki kompomer (Compoglass F, Dyract AP) ve bir rezin-modifiye cam iyonomer siman (Vitrebond) materyallerinin su emilimi ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesidir. Örnekler 1mm kalınlığında ve 15mm çapındaki teflon kalıplarda hazırlandı ve üretici firmaların talimatları doğrultusunda farklı ışık kaynaklarıyla polimerize edildi (n=7). ISO 4049 ve ADA No.8 kriterlerine göre su emilimi ve suda çözünürlük testleri uygulandı. 7 gün suda bekletilen örneklerin sabit kütle ağırlıklarındaki değişiklikler, “mikrogram (µg)” olarak ölçüldü, su emilimi ve çözünürlük değerleri “µg/mm3” olarak hesaplandı. İki-yönlü ANOVA ve Duncan çoklu karşılaştırma testleriyle istatistiksel değerlendirme yapıldı. Kompozit ve kompomer materyallerin su emilimi ve çözünürlük değerleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Cam iyonomer simanla diğer materyaller arasında anlamlı farklılık bulundu (p0.05), cam iyonomer siman için gözlendi (p0.05). Glass ionomer cement was found significantly different than the other materials (p0.05), but it was found for GIC (p

Tam Metin: PDF