SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2007)

Tavuklardan izole edilen E.coli, klebsiella ve enterokoklarda antibiotik duyarlılık durumları

Selçuk Kaya, Emel Sesli Çetin, Salih Arıkan, Tülay Tetik, Hasan Kespiç, Sulhattin Yaşar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2)Tavuklardan izole edilen E.coli, klebsiella ve enterokoklarda antibiotik duyarlılık durumları


Selçuk Kaya*, Emel Sesli Çetin*, Salih Arıkan*, Tülay Tetik*, Hasan Kesbiç*, Sulhattin Yaşar***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Isparta

**Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Isparta

Özetİnsanlarda olduğu kadar hayvanlarda da hem infeksiyonlarda tedavi hem de büyümeyi desteklemesi amacıyla antimikrobiyal ajanların kullanımının artışı sonucu ortaya çıkan dirençli genler, antibiyotik dirençli suşların seçilmesine neden olmuştur. Tavuk intestinal sisteminde bulunan dirençli bakterilerin yakın temas sonucu çiftlik çalışanlarına bulaşabileceği gibi hayvanların dokuları ile kesim sırasında direk temasla ve et ve et ürünlerini kontamine ederek, besin yoluyla da bulaşabileceği bildirilmektedir. Bu çalışmada tavukların intestinal florasındaki E.coli, klebsiella ve enterokokların antibiyotik duyarlılık durumlarının belirlenmesi amaçlandı. Çalışmaya 3 aylık 80 adet tavuk dahil edildi. Tavukların çekum içeriğinden alınan numuneler Kanlı-EMB ve enterokokal besiyerlerine ekildi. E.coli, klebsiella ve enterokok olarak tanımlanan bakterilere CLSI kriterlerine uygun olarak antibiyogram yapıldı. Tavuk intestinal sisteminden identifiye edilen 80 E. E.coli ve klebsiella suşlarında genişlemiş spektrumlu betalaktamaz tespit edilmemiş ve bazı antibiyotikler için duyarlılık oranları tabloda verilmiştir. Enterokoklarda penisilin direnci sadece bir suşta varken vankomisin ve teikoplanine direnç tespit edilmemiş, %17,5’inde yüksek düzey aminoglikozid direncine rastlanmıştır. Sonuç olarak tavukların intestinal florasındaki E.coli, klebsiella ve enterokoklarda bölgemiz açısından değerlendirildiğinde şimdilik antimikrobiyal direnç probleminin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.Anahtar kelimeler: E. Coli, Klebsiella, Enterokok, tavuk, antibiyotik direnciAbstract

The antimicrobial susceptibility patterns of E.coli, klebsiella and enterococcus species isolated from chickensAntimicrobial use, both in humans for therapeutic purposes and in animals for treatment and control of infections and for growth promotion can select resistant genes and lead to the emergence of antibiotic-resistant strains. Antibiotic-resistant strains of chicken intestinal system can spread to farmers by close contact with animals, direct contact with animals’ tissues during slaughtering, or by ingestion of contaminated meats and meat products. The aim of this study was to determine antimicrobial susceptibility patterns of E.coli, klebsiella and enterococcus species isolated from intestinal flora of chickens. Three months old 80 chickens were included in the study. The specimens obtained from chickens’ caecum were inoculated on to 5% sheep blood agar, Eosine Methylen Blue agar and enterococcal agar. The antibiotic susceptibility tests of E.coli, klebsiella and enterococcus species were performed according to CLSI criteria.

None of the 80 E.coli and klebsiella species isolated from chicken intestinal system showed extanded spectrum beta lactamase activity. Antimicrobial susceptibility rates of these isolates to some antimicrobials are given on table 1. Penicilline resistance was detected in only one of the 80 enterococcus species, none of them showed resistance to vancomycin or teicoplanin and 17,5% of them were detected as resistant to high level aminoglycosides. In conclusion, we can say that there is no antimicrobial resistance problem in the intestinal E.coli, klebsiella and enterococcus isolates of chickens for our region at the present time.Key words: E. Coli, klebsiella, enterococcus, chicken, antibiotic resistance

Tam Metin: PDF