SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2007)

Nadir bir demans sebebi: fahr hastalığı

Vedat Ali Yürekli, Duru Gündoğar, Ramazan Özcankaya, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Süleyman Kutluhan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2)Nadir bir demans sebebi: fahr hastalığı*Vedat Ali Yürekli, **Duru Gündoğar, **Ramazan Özcankaya, *Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, *Süleyman KutluhanSDÜ Tıp Fakültesi *Nöroloji, ** Psikiyatri Anabilim Dalı, ISPARTAÖzetFahr Hastalığı (FH) bazal ganglionlar, serebellar dentat nükleus ve beyaz cevherde bilateral ve hemen daima simetrik olarak kalsiyum ve diğer minerallerin depolandığı nadir bir hastalıktır. Klinik bulgular değişken olup psikiyatrik semptomlar, epileptik nöbetler, serebellar bulgular, ekstrapiramidal disfonksiyon ve demans ile kendini gösterebilir. Bazen bozukluk olmadan da FH karşımıza çıkabilir. FH paratroid bozukluklar başta olmak üzere değişik metabolik bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Bu yazıda psikiyatrik semptomlar, demans ve iyatrojenik hipoparatiroidizme bağlı hipoklasemi ile karşımıza çıkan bir FH olgusu sunulmaktadır.Anahtar kelimeler: Fahr hastalığı, demans, hipokalsemi, bazal ganglion kalsifikasyonu

AbstractA rare cause of dementia: fahr's diseaseFahr’s disease (FD) is a rare disorder where bilateral, almost symmetric, calcium and other mineral deposits occur in basal ganglia, cerebellar dentate nucleus and white matter. The clinical pattern is variable and may be associated with neuropsychiatric symptoms, seizures, cerebellar or extrapyramidal dysfunction and dementia. Also cases with FD may present without neurological abnormalities. FD is asssociated with various metabolic disorders especially with parathyroid disorders. In this paper a case of FD with psychiatric symptoms dementia and hypocalcemia due to iatrogenic hypoparathyroidism is presented.Key words: Fahr’s disease, dementia, hypocalcemia, basal ganglia calcification

Tam Metin: PDF