SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2007)

Subkortikal bant heterotopisi - olgu sunumu

Betül Zantur, M.Cem Dönmez, Serpil Demirci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2)


Subkortikal bant heterotopisi - olgu sunumuBetül Zantur*, M. Cem Dönmez**, Serpil Demirci***Niğde Devlet Hastanesi,

**Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji ADÖzetHeterotopi sınırlı veya yaygın bir nöronal migrasyon bozukluğudur. Klinikte hafif mental retardasyon, epileptik nöbetler, psikiyatrik belirtiler veya sistemik bozukluklarla seyredebilir. Epileptik nöbetler olguların yaklaşık %90’ında gözlenir ve genellikle tedaviye dirençlidir. Heterotopinin klinik belirti ve bulguları erişkin yaşa kadar herhangi bir dönemde görülebilir. Bu yazıda epileptik nöbet ve hemiparezi ile seyreden ve monoterapi ile nöbetlerin oldukça iyi bir şekilde kontrol edildiği bir heterotopi olgusu sunulmaktadır.Anahtar kelimeler: nöronal migrasyon, heterotopi, epilepsi, hemipareziAbstractSubcortical band heterotopia- case reportHeterotopia is a localized or diffuse neuronal migration disorder. Clinically it may be associated with mental retardation, epileptic seizures, psychiatric symptoms or systemic disorders. Epileptic seizures are seen in about 90% of cases and are usually resistant to treatment. The disorder may present itself at any age, up to adulthood. In this paper, we report a case of heterotopia presenting with epileptic seizures and hemiparesis in which seizures were fairly well controlled with monotherapy.Key words: neuronal migration, heterotopia, epilepsy, hemiparesis

Tam Metin: PDF