SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2007)

Ambliyopide güncel yaklaşımlar

Yusuf Özdemir

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2)Ambliyopide güncel yaklaşımlarYusuf ÖzdemirS.B. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, ŞanlıurfaÖzetAmbliyopi göz muayenesinde herhangi bir organik patoloji bulunmamasına rağmen görme keskinliğinde azalma ve anormal binokular etkileşim şeklinde tarif edilir. Görülme sıklığı, yüksek gelir grubunda %1.6-3.6 olarak bildirilmiş olup, bu oran düşük gelir grubunda daha da fazladır. Bu yazıda, ambliyopi ve tedavisi güncel yaklaşımlarla ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, kapama tedavisi.AbstractCurrent Approaches for AmbylopiaAmblyopia is decrease in visual acuity despite no positive finding in ocular examination. The incidence of amblyopia is reported as 3.6% in societies with higher income, and much higher in lower income groups. This manuscript evaluates current concepts and treatment modalities of amblyopia.Key Words: Amblyopia, occlusion treatment.

Tam Metin: PDF