SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2007)

Leptin ve İmmün Sistem

Demircan Özbalcı, Mehmet Şahin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Haziran; 14(2)


Leptin ve İmmün SistemDemircan Özbalcı, Mehmet ŞahinSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim DalıÖzetLeptin, hipotalamustaki reseptörüne bağlanıp, Interlökin-1 üzerinden yaptığı etkiyle insanlarda yemek yeme hissini azaltarak kilo alımını engelleyen, sitokinlere benzer yapıda bir hormondur. Kandaki düzeyi vücut yağ dokusu ile doğru orantılıdır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda leptinin organizmada birçok sistem üzerinde etkilerinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Leptin hematopoez, sitokin sentezi, anjiogenez ve hipotalamus-hipofiz-adrenal aksta görevlidir. Yeni yapılan çalışmalarda immun düzenleyici etkileri de ortaya çıkmıştır. Obezitede etkin olan mekanizmanın , sekonder leptin yetmezliği olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Bu derlemede immün sistem üzerine olan etkileri ve kısaca obesitedeki rolü tartışılmıştır.Anahtar kelimeler: leptin, immün sistem, sitokin, obeziteAbstractLeptin and Immune SystemLeptin is a cytokine-like hormone that makes an effect on decreasing the appetite via on Interleukin-1 after it bounds to its receptor in hypothalamus. The level of the hormone is directly proportional with the body fat tissue. Recent studies showed that Leptin has effects on multiple systems of organisms. Leptin has effects on hematopoesis, synthesis of cytokines, angiogenesis and hypothalamus- pituitary-adrenal axis. Immune regulatory functions of leptin are found in recent studies. The mechanism responsible in obesity is thought to be secondary leptin deficiency. In this review, its effects on immune system and briefly its role in obesity is discussed.Key words: leptin, immune system, cytokine, obesity

Tam Metin: PDF