SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 (2007)

Herbisidlere maruz kalma ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki

Mehmet Özaydın, Halil Kahraman, Ercan Varol, Süleyman M. Aslan, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Eylül; 14(3)Herbisidlere maruz kalma ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişkiMehmet Özaydın*, Halil Kahraman*, Ercan Varol**, Süleyman M. Aslan*, Abdullah Doğan*, Ahmet Altınbaş**Süleyman Demirel Üniversitesi, Kardiyoloji AD, Isparta,

**Isparta Devlet Hastanesi, IspartaÖzetAnjiyografik olarak, epikardiyal koroner arterlerde obstrüktif lezyon olmaksızın normal luminal çaptan 1.5-2 kat arasında genişleme koroner ektazi, 2 kattan fazla genişleme ise koroner anevrizma olarak tanımlanmaktadır. Çiftçilerin yaygın olarak kullandıkları herbisidlere uzun süre maruz kalınması asetilkolin konsantrasyonunu artırarak nitrik oksit üzerinden vasküler düz kaslarda relaksasyona neden olmaktadır. Fakat kronik relaksasyonun koroner arter ektazisine neden olup olmadığı bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, izole koroner arter ektazisi olan olgularda kontrol grubuna göre herbiside maruz kalma sıklığını araştırmaktı.Anahtar kelimeler: Koroner arter ektazisi, herbisidAbstractThe relationship between exposure to the herbicides and coronary artery ectasiaThe dilatation of the epicardial coronary arteries 1.5-2 times that of normal adjacent segment is called coronary ectasia and >2 times that of normal adjacent segment is called coronary aneurysm. Longterm exposure to the herbicides, which are frequently used by farmers, cause relaxation in the vascular smooth muscles via nitric oxide by increasing acetilcholin concentrations. However, it is unknown whether chronic exposure to these substances causes coronary ectasia. Therefore, the aim of the present study was to compare the rate of exposure to these herbicides in patients with coronary ectasia and control group.Key words: Coronary artery ectasia, herbicide

Tam Metin: PDF