SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 (2007)

Klinikte Mutsuz triad olarak bilinen kombine diz yaralanmalarının sıklıklarının Magnetik Rezonans Görüntüleme ile gözden geçirilmesi

Banu Alıcıoğlu, Necdet Süt, Servet Levent

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Eylül; 14(3)
Klinikte Mutsuz triad olarak bilinen kombine diz yaralanmalarının sıklıklarının Magnetik Rezonans Görüntüleme ile gözden geçirilmesiBanu Alıcıoğlu*, Necdet Süt**, Servet Levent**Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı

**Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim DalıÖzetAmaç: Diz ekleminde klinikte klasik .mutsuz triad. olarak bilinen kombine yaralanmaların magnetik rezonans görüntüleme ile sıklığının gözden geçirilmesidir. Gereç ve yöntem: Kliniğimize diz ağrısı, dizde boşalma, kilitlenme yakınması veya travma öyküsü nedeniyle ortopedi veya fizik tedavi rehabilitasyon doktoru tarafından, diz magnetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi yapılmak üzere başvuran 118 hasta medial ve lateral menisküs, medial kollateral ligaman (MCL) ve lateral kollateral ligaman (LCL) ve anterior krusiat ligaman (ACL) ve posterior krusiat ligaman (PCL) lezyonu bakımından değerlendirildi Bulgular: Medial menisküs, MCL ve ACL lezyonu üçlüsü 4 olguda (% 3.4), lateral menisküs, MCL ve ACL lezyonu üçlüsü 2 olguda (% 1.7) bulundu. ACL ve MCL kombine yırtığı 4 hastada (%3.4) bulundu. Sonuç: ACL, MCL ve medial menisküs yaralanması kombinasyonu olan O.Donoghue.nin mutsuz triadı, ACL, MCL ve lateral menisküs yaralanması triadına göre daha sık bulundu. MRG.nin klinik kullanıma geçmediği dönemlerde hangi mutsuz triadın daha sık görüldüğüne dair yapılmış karşıt çalışmalar yapılmıştır,

bunların hepsi artroskopi ve cerrahi yöntemlere dayanmaktadır. O dönemlerde menisküs ve bağ yaralanmalarının preoperatif değerlendirmesi sadece fizik muayene ile yapıldığından, cerrahi kararı verilmesi bakımından bu tür klinik değerlendirmeler yapmak çok önemli idi. MRG, konservatif veya cerrahi tedavi kararının verilmesinde güvenilir, kostefektif, sensitif ve spesifik bir görüntüleme yöntemi olduğundan eklem içi yapıların preoperatif değerlendirilmesinde çok önemli rol oynamaktadır.Anahtar kelimeler: Diz, Manyetik Rezonans Görüntüleme, travma, menisküs, bağ yaralanmaları.AbstactThe examine of the frequency of combined injuries of knee joints clinically known as the classical unhappy triad by magnetic resonance imagingPurpose: The aim is to examine the frequency of combined injuries of knee joints clinically known as the classical .unhappy triad. by magnetic resonance imaging (MRI). Matherial and methods: 118 patients, who referred to our clinic for knee examination to be performed by an orthopedist or physical therapy and rehabilitation physician by magnetic resonance imaging due to knee pain, giving way of knee, locking complaints or trauma history, were evaluated in terms of medial and lateral meniscus, medial collateral ligament (MCL) and lateral collateral ligament (LCL) and anterior cruciate ligament (ACL) and posterior cruciate ligament (PCL) lesions. Results: The triple combination of medial meniscus, MCL and ACL lesions

was found in 4 cases (3.4%) and that of lateral meniscus, MCL and ACL lesions was found in 2 cases (1.7%). Combined ACL and MCL tear was found in 4 patients (3.4%). Conclusion: O.Donoghue.s unhappy triad, which is the combination of ACL, MCL and medial meniscus injury, was found more frequent than triad of lateral meniscus injury. Some contrary studies were done so as to determine which unhappy triad was more frequent during the time before MRI was clinically used, and all these studies were based on arthroscopy and surgical methods. As preoperative evaluation of meniscus and ligament injuries was only made by physical examination in those periods, performing such clinical evaluations was crucial in terms of the surgical decision. Being a reliable, cost-effective, sensitive and specific imaging method for conservative or surgical treatment decision, MRI plays a very important role in preoperative evaluation of inner joint structures.Key words: Knee, magnetic resonance imaging, trauma, meniscus, ligament injuries

Tam Metin: PDF