SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 (2007)

Romatoid artrit hastalarının periodontal sağlık durumunun değerlendirilmesi

Zühal Yetkin Ay, F.Yeşim Bozkurt, Selami Akkuş

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Eylül; 14(3)
Romatoid artrit hastalarının periodontal sağlık durumunun değerlendirilmesiZuhal Yetkin Ay*, F. Yeşim Bozkurt*, Selami Akkuş***Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Isparta

**Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, IspartaÖzetAmaç: Bu çalışmanın amacı Romatoid Artrit (RA)’ li hastalarla sağlıklı kontrol grubu arasında periodontal sağlık durumunun karşılaştırılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 78 birey (45 RA: 30 kadın, 15 erkek; 33 K: 15 kadın, 18 erkek) katıldı. Tüm bireylerden gingival indeks (GI), plak indeksi (PI), sondlamada kanayan dişlerin yüzdesi (SK), cep derinliği (CD) ve klinik ataçman düzeyi (KAD) ölçümleri yapıldı. Bulgular: Istatistiksel analizler sonucunda tüm periodontal parametreler RA grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Sonuç: Romatoid artrit hastası olan bireylerin benzer seyir gösteren kronik bir hastalık olan periodontitisten ve periodontitisin oluşturduğu sistemik etkilerin RA sistemik bulgularını etkileme riskinden korunabilmeleri için periodontal sağlıklarına önem vermeleri gereklidir. Bu konuda bireylerin doktorları ve diş hekimleri arasındaki ortak çalışmalar ve koruyucu diş hekimliği hizmetleri büyük önem taşımaktadır.Anahtar kelimeler: periodontal sağlık, romatoid artrit, gingivitisAbstractEvaluation of the Periodontal Health Status in Patients with Rheumatoid ArthritisAim: The aim of this study is to compare the periodontal health status of rheumatoid arthritis (RA) and healthy control groups. Patients and Methods: Seventy-eight individuals were included to this study (45 RA: 30 female, 15 male; 33 controls: 15 female, 18 male). Periodontal parameters (gingival index (GI), plaque index (PI), percentage of teeth bleeding on probing (BOP), probing depth (PD) and clinical attachment level (CAL)) were recorded. Results: After the statistical analyses, all of the clinical periodontal parameters were found significantly higher in RA group than the control group. Conclusion: The individuals with RA should intensively take care about their periodontal health to prevent from the risk of periodontitis development, which has chronic course like RA, and the systemic effects of periodontitis on the systemic symptoms of RA. The collaboration of the physicians and dentists of the RA patients and the preventive dentistry applications play an important role on this subject.Key words: periodontal health, rheumatoid arthritis, gingivitis

Tam Metin: PDF