SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 (2007)

Nadir bir ileus nedeni olarak sklerodermanın intestinal tutulumu: Olgu sunumu

Mesut Dede, İbrahim Barut, Ömer Rıdvan Tarhan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Eylül; 14(3)
Nadir bir ileus nedeni olarak sklerodermanın intestinal tutulumu: Olgu sunumuMesut Dede, Ibrahim Barut, Ömer Rıdvan TarhanSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta,ÖzetSkleroderma kollogen depozitlerinin birikimiyle beraber, fibrozis ve mikrovasküler hasar oluşturan sistemik bir hastalıktır. Deriden sonra en sık gastrointestinal sistem tutulur. Sklerodermadaki primer patolojik değişiklik düz kasların fibrozis ile yer değiştirmesidir. Bu da pseudoobstrüksiyonun primer nedenidir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, abdominal şişkinlik, konstipasyon, fekal inkontinans sık görülen semptomlardır. Bu makalede sklerodermanın intestinal tutulumu olan olgumuz sunulmaktadır.Anahtar kelimeler: Skleroderma, intestinal tutulum, ileusAbstractScleroderma; As a Rare Cause of Intestinal Obstruction: Report of a CaseScleroderma is a systemic disease causing microvasculary injury and fibrosis accompanying with collagen deposits. Gastrointestinal system is the second most frequent involvement site after skin. Fibrotic changes of smooth muscles are the primary histopathological change in scleroderma. This is the primary cause of pseudo-obstruction. Abdominal pain, distention, nausea, vomiting, constipation, and fecal incontinence are frequent symptoms. Here we report a case of scleroderma with intestinal involvement.Key words: Scleroderma, intestinal involvement, intestinal pseudo obstruction.

Tam Metin: PDF