SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 (2007)

Dirençli diz artrofibrozisi: Olgu sunumu

Serpil Savaş, Erdem İlgün, Hüseyin Yorgancıgil

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Eylül; 14(3)
Dirençli diz artrofibrozisi: Olgu sunumuSerpil Savaş*, Erdem Ilgün*, Hüseyin Yorgancıgil***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta

**Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, IspartaÖzetArtrofibrozis, travma veya cerrahi sonrasında eklemde masif konnektif doku proliferasyonuna bağlı olarak gelişen ve sakatlık yaratan bir tablodur. Bu olgu sunumunda dizinde artrofibrozis gelişen ve fizik tedaviye ve artroskopik olarak eklemin gevşetilmesine rağmen yeterli düzelme sağlanamayan bir hastamız sunulmaktadır.Anahtar sözcükler: artrofibrozis, diz, tedavi, dirençliAbstractRefractory knee arthrofibrosis: case reportArthrofibrosis is a disabling complication after trauma and surgery due to massive connective tissue proliferation. In this case report, we report a patient with knee arthrofibrosis whose treatment has failed despite of the intensive physical therapy and surgical release procedures.Key words: arthrofibrosis, knee, treatment, refractory

Tam Metin: PDF