SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 (2007)

Çocuklarda ve adelösanlarda, temporomandibular eklem disfonksiyon sendromu

Çiğdem Küçükeşmen, Hayriye Sönmez, Hayriye Sönmez

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Eylül; 14(3)
Çocuklarda ve adelösanlarda, temporomandibular eklem disfonksiyon sendromuÇiğdem Küçükeşmen,* Hayriye Sönmez,***Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye.

**Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.ÖzetTemporomandibular eklem disfonksiyon sendromu (TMD), genellikle yetişkinleri etkileyen bir hastalık olarak bilinir. Bununla birlikte, epidemiyolojik araştırmalar, bu rahatsızlığa çocuklarda da sık rastlanıldığını göstermektedir. Genellikle kabul edilir ki, TMD multifaktöriyel ve kompleks bir etyolojiye sahiptir. Çocuklarda TMD nun önlenmesi için, etyolojik faktörlerin kontrol altına alınması gerekir. TMD işaret ve semptomları; çiğneme kasları bölgesinde hassasiyet, temporomandibular eklem (TME) alanında hassasiyet/ağrı, kondiler hareket sırasında TME sesleri, fonksiyonel hareketlerde kısıtlılık, ağız açılımında kısıtlanma, mandibular kayma, çiğneme güçlüğü ve baş ağrısı. olarak tanımlanır. Sık TMD işaret ve semptomları, tekrarlayan baş ağrısı gösteren çocuklarda tedaviye ihtiyaç duyulur. Tedavi, yetişkinlerde uygulanan tedaviye benzerdir. Bununla beraber, çocuklardaki TMD teşhis, tedavi ve kontrol seansları çok önemlidir. Diş sürmeleri, oklüzyondaki dinamik değişiklikler ve yüz gelişimi önemle takip edilmelidir. Sonuç olarak, çocuklarda TMD.nun değerlendirilmesi çok önemlidir ve TMD.nun yaşamın erken dönemlerinde teşhis edilmesi ve yapılacak sık klinik kontrollerle, TME.de gelecekte meydana gelebilecek problemlerinden kaçınmak mümkündür.Anahtar kelimeler: Temporomandibüler eklem disfonksiyon sedromu, mandibüler disfonksiyon, temporomandibular bozukluklar.AbstractTemporomandiular joint dysfunction syndrome in children and adolescencesTemporomandibuler joint dysfunction syndrome (TMD), was generally presumed to be a disease affecting only adults. However, epidemiological studies on children have reported high incidences of signs and symptoms of this disorder. It is generally accepted that TMJ dysfunction has a multifactorial and complex etiology. For prevention of TMD in children, the etiological factors have to controlled. The signs and symptoms of TMD are defined as .tenderness in the region of the muscles of mastication, pain or tenderness in the area of TemporoMandibular Joint (TMJ), TMJ sounds during the condylar movement, restricting of functional movements, limitation of mouth opening, mandibular deviation, chewing difficulty and headache.. Treatment of TMD is needed when signs and symptoms are shown frequently and headache repeats. Treatment of TMD in children likes to the treatment of TMD in adults. However, diagnosis, treatment and control visits of TMD in children are rather considerable and teeth eruptions, dynamical changes in occlusion and developing of face have to followed up carefully. Consequently, evaluation of TMD in children is very important and it may be possible to run away from problems of TMJ in future with diagnosis of TMD in early stages of life and frequent clinical controls.Key words: Temporomandibular joint dysfunction syndrome, mandibular dysfunction, temporomandibular disorders.

Tam Metin: PDF