SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4 (2007)

Sıcak su epilepsisi: Bir vaka sunumu

Serkan Kılbaş, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Ali Ayata

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Aralık; 14(4)


Sıcak su epilepsisi: Bir vaka sunumuSerkan Kılbaş*, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu*, Ali Ayata**

*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta

**Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, IspartaÖzetSıcak su epilepsisi (SSE); nadir görülen bir refleks epilepsi şekli olup, sıcak suyla banyo yaparken ortaya çıkar. Genellikle psikomotor gelişimleri normal olan çocuklarda görülür. SSE'nin patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Bu tür vakalarda, kompleks parsiyel nöbet en sık karşılaşılan klinik tablodur. EEG kayıtlarında temporal lopta bazı epileptik odaklar bulunabilir ve bu durum, yapısal bir lezyonun olabileceğine işaret eder. Bu bildiride, sıcak su epilepsili bir vakayı sunmayı amaçladık.Anahtar kelimeler: Sıcak su, refleks epilepsi, temporal lobAbstractHot water epilepsy: Case reportHot water epilepsy (HWE) is a rare form of reflex epilepsy, which occurs during hot water bath. It is generally seen in children with normal psychomotor development. The exact pathogenesis of HWE is not known. In such cases, complex partial seizure is the most common clinical manifestation. There may be some epileptic focuses in temporal lobe in EEG records and this suggests a possible structural lesion. In this report, we

aimed to present a case with HWE.Key words: Hot water, reflex epilepsy, temporal lobe

Tam Metin: PDF