SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4 (2007)

Perikard grefti ile tedavi edilen tibialis anterior kas herniasyonu - bir olgu sunumu

Kadir Bahadır Alemdaroğlu, Serkan İltar, Ferhat Say, Talip Kara, Nevres Hürriyet Aydoğan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Aralık; 14(4)


Perikard grefti ile tedavi edilen tibialis anterior kas herniasyonu - bir olgu sunumuKadir Bahadır Alemdaroğlu, Serkan Iltar, Ferhat Say, Talip Kara, Nevres Hürriyet Aydoğan

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji KliniğiÖzetKas herniasyonu alt ekstremitede en sık tibialis anterior kasında görülür. Semptomatik tibialis anterior kas hernilerinde bir çok cerrahi metod tanımlanmıştır. Biz sol bacakta ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuran 25 yaşındaki erkek hastamızda tibialis anterior kasında herniasyon tespit ettik. Olguyu sığır perikard grefti ile tedavi ettik. Olguda greft ile cerrahi tamir sonrası komplikasyon görülmedi. Olgunun altı aylık takibinde fonksiyonel ve kozmetik sonuçlar başarılı bulundu.Anahtar Kelimeler: Tibialis anterior kası; kas herniasyonu; perikard grefti.AbstractTibialis anterior muscle herniation treated with pericardium graft -a case reportAnterior tibialis muscle is the most commonly herniated muscle of the lower limb. A number of surgical procedures are available for the treatment of symptomatic anterior tibialis muscle hernias. We diagnosed tibialis anterior muscle hernia in a 25 year old man, who was presented with pain and swelling of the cruris. We treated the patient with bovine pericardium graft. We did not encounter any complication due to surgery. Sixth months after the surgery, the functional and cosmetic outcome was satisfactory.Key Words: Tibialis anterior muscle; muscle herniation; pericardium graft.

Tam Metin: PDF