SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

Toksik Şok Sendromu

Emel Türk Arıbaş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Eylül; 2(3)


Toksik Şok Sendromu


Emel Türk Anbaş


Özet

Toksik Şok Sendromu (TSS), herhangi bir vücut sahasında toksin oluşturan stafılokok aureus türünün enfeksiyonundan ileri gelen ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden ciddi bir hastalıktır. TSS genellikle menstruasyon ve tampon kullanımı ile ilişkilidir ve vakaların çoğunda sebep stafılokok aureusdan salgılanan toksik şok sendromu toksin-1 (TSST-1) dir. Sendrom yüksek ateş, hipotansiyon, diare, eritrodermi, şuur bulanıklığı ve renal yetmezlik ile karakterizedir. Akut dönemin tedavisinde öncelikle bol sıvı replasmanı gerekir. Beta laktamaza dirençti bir antistafılokoksik penisilin başlanmalıdır. Sendrom tekrarlayabilir. Tekrarlamaması için önlemler; ilk atakta parenteral antibiyotik tedavisi, tamponlardan sakınmak ve hastaların bilgilendirilmesinden oluşur.


Anahtar Kelimeler: Toksik şok sendromu.


Abstract


Toxic Shock Syndrome

Toxic shock syndrome (TSS) is a severe, potentially life-threatening systemic illness resulting from infection with toxin-producting strains of staphilococcus aureus at any body site. TSS is generally associated with menstruation and tampon use, and in most cases the cause is the toxic shock syndrome toxin-l (TSST-1) secreted by Staphilococcus aureus. Syndrome is characterized \vith high fever, hypotension, diarrhea, erythroderma, mentol confusion and renal failure. The therapy ofacute phase fırst reguires agressive fluid replacement. A beta-lactamase-resistant antistaphilococcal antibiotic should be administered. The syndrome may recur. Prevention of recurrences inciudes parenteral antibiotic treatment of the fırst episodes, training of the patient and avoidance oftampons.


Key Words: Toxic shock syndrome.

Tam Metin: PDF