SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1 (2008)

Primer akciğer tümörlerinde prebronkoskopik ve postbronkoskopik balgam sitolojileri

Kemal K. Bozkurt, Korkut Bozkurt, Şirin Başpınar, İ.Metin Ciriş, Sema Bircan, Nermin Karahan, F.Nilgün Kapucuoğlu

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (1)
Primer akciğer tümörlerinde prebronkoskopik ve postbronkoskopik balgam sitolojileriKemal K. Bozkurt*, Korkut Bozkurt*, Şirin Başpınar**, I. Metin Çiriş*, Sema Bircan*, Nermin Karahan*, F. Nilgün Kapucuoğlu** Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD.

**Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi.ÖzetAmaç: Primer akciğer tümörü ön tanısıyla bronkoskopi yapılarak biyopsi alınan olguların prebronkoskopik ve postbronkoskopik balgam sitolojisi sonuçlarını histopatoloji sonuçlarıyla karşılaştırarak fakültemizde balgam sitolojilerinin etkinliğinin araştırılması. Materyal ve Metod: SDÜ Tıp Fakültesinde 2002-2005 yılları arasında bronkoskopi yapılarak biyopsi alınan 64 hastaya ait prebronkoskopik ve/veya postbronkoskopik balgam sitolojisi sonuçları histopatoloji sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Sitoloji sonuçları benign, malignite kuşkulu, malign ve yetersiz olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Incelenen 48 adet prebronkoskopik balgam örneğinin 37.si (%77.1) benign, 2.si (%4.2) yetersiz, 5.i (%10.4) malignite kuşkulu, 4.ü (%8.3) malign olarak rapor edilmiştir. Prebronkoskopik balgam sitolojisinin duyarlılığı %28.6, özgüllüğü %84.4, tanı değeri %67.4.dür. Incelenen 42 adet postbronkoskopik balgam örneğinden 32.si (%76.2) benign, 3.ü (%7.2) yetersiz, 6.sı malignite kuşkulu (%14.2), 1.i (%2.4) malign olarak rapor edilmiştir. Postbronkoskopik balgam sitolojisinin duyarlılığı %29.2, özgüllüğü %100, tanı değeri %56.4.dür. Sonuç: Balgam sitolojisi primer akciğer tümörlerinde ucuz ve noninvaziv bir tanı yöntemidir.Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, bronkoskopik biyopsi, prebronkoskopik balgam, postbronkoskopik balgam, duyarlılıkAbstractPrebronchoscopic and postbronchoscopic sputum cytologies in primary lung tumorsPurpose: To determine the utility of the sputum cytology in the evaluation of the primary lung tumors in our faculty by comparing the cytology results and histopathology results of patients who underwent bronchoscopy. Material and Method: We compared the prebronchoscopic and postbronchoscopic sputum cytology results and histopathology results of 64 patients who underwent bronchoscopy between 2002 and 2005 in Süleyman Demirel University School of Medicine. Cytology results were categorized as benign, suspicious for malignancy, malignant and insufficient. Results: The diagnosis of prebronchoscopic sputum cytology were benign, insufficient, suspicious for malignancy and malignant in 37(77.1%), 2(4.2%), 5(10.4%), 4(8.3%) cases respectively. Sensitivity, specificity, accuracy of the prebronchoscopic sputum cytology were 28.6%, 84.4%, 67.4% respectively. The diagnosis of postbronchoscopic sputum cytology were benign, insufficient, suspicious for malignancy and malignant in 32(76.2%), 3(7.2%), 6(14.2%), 1(2.4%) cases respectively. Sensitivity, specificity, accuracy of the prebronchoscopic sputum cytology were 29.2%, 100%, 56.4% respectively. Conclusion: Sputum cytology is a cheap and noninvazive diagnostic method for primary lung tumors.Keywords: Lung cancer, bronchoscopic biopsy, prebronchoscopic sputum, postbronchoscopic sputum, Sensitivity

Tam Metin: PDF