SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1 (2008)

Meraljia parestetika . Üç olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Serkan İltar, Kadir Bahadır Alemdaroğlu, Cem Yalın Kılınç, Ender Alagöz, Nevres Hürriyet Aydoğan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (1)


Meraljia parestetika . Üç olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesiSerkan Iltar, Kadir Bahadır Alemdaroğlu, Cem Yalın Kılınç, Ender Alagöz, Nevres Hürriyet AydoğanS.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, AnkaraÖzetMeraljia parestetika, lateral femoral kuteneal sinirin ağrılı mononöropatisidir. Etiyolojide birçok factor suçlanmıştır. Biz de bu çalışmamızda sıkı kemer, dar pantolon nedeniyle meraljia parestetika gelişmiş iki olgu ve iliak kanattan otogreft alımını takiben gelişmiş bir olguyu sunduk. Sonuç olarak meraljia parestetika, ortopedik cerrahi işlemler sonrasında gelişebilen ve özellikle lomber ve kalça problemleri ile karışabilen, bu bölge yakınmalarında akılda bulundurulması gerekli, basit öneri ve tedavi yöntemleri ile çoğunlukla tedavi edilebilen bir problemdir.Anahtar kelimeler: Meraljia parestetika, lateral femoral kuteneal sinir.AbstractMeralgia paresthetica . report of three cases and revıew of the lıteratureMeralgia paresthetica is a painful mono-neuropathy of lateral cutaneal femoral nevre. We would liketo report of a total of three cases, two had developed due to tight belt an done had arisen after harvesting auto-graft from the iliac bone. In conclusion meralgia paresthetica,which can arise after orthopedic surgery, should be kept in mind as a differential diagnose in the complainments about particulary hip and lumbar region.Keywords: Meralgia paresthetica, lateral cutaneal femoral nevre.

Tam Metin: PDF