SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1 (2008)

Abnormal localization of gallbladder and atresia of superior part of duodenum

Necdet Kocabıyık, Fatih Yazar, Bülent Yalçın, Hasan Ozan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (1)Abnormal localization of gallbladder and atresia of superior part of duodenumNecdet Kocabıyık, Fatih Yazar, Bülent Yalçın, Hasan OzanGülhane Askeri Tıp Akademisi, Anatomi Ana Bilim DalıÖzetSafra kesesinin anormal lokalizasyonu ve duodenum.un superior parçasının atrezisiElli yaşında erkek bir kadavrada, duodenum.un superior parçasının atrezisiyle birlikte safra kesesinin de anormal lokalizasyonlu olduğunu gördük. Karaciğerin sağ lobunun alt tarafında 58x49x36 mm boyutlarında bir kavite vardı. Bu kavitenin derininde, safra kesesi karaciğere gömülü olarak bulunuyordu. Bu kavite tamamen omentum majus.un bir bölümüyle örtülüydü. Omentum majus kaldırıldığında, kavitenin mideye bakan tarafında pilorik ostium, duodenuma bakan tarafında ise duodenal ostium görüldü. Kavitenin bu bölgesine uyan duodenumun superior parçasının atrezik olduğu saptandı. Bu kadavranın normal yaşamında, duodenum.un superior parçası ve bulbus duodeni.nin yokluğu nedeniyle, mide içeriği pilorik ostium aracılığıyla kaviteye, duodenum ostiumu aracılığıyla da duodenuma geçtiği varsayıldı. Farklı yerleşim gösteren safra kesesi, deneyimsiz cerrahlar, gastroenterologlar ve radyologlar tarafından yapılan laparoskopik girişimler ve radyolojik değerlendirmeler sırasında hataya yol açabilir.Anahtar kelimeler: Karaciğer, safra kesesi, duodenal atrezi, gelişimsel anomaliAbstractThis article presents abnormal localization of gallbladder with atresia of superior part of duodenum in a 50 year-old-male cadaver. On inferior side of right lobe of the liver was a cavity with diameters of 58x49x36 mm. At the bottom of this cavity the gallbladder was embedded the liver. This cavity was completely covered with a part of the greater omentum. When the greater omentum was removed, we observed ostium of pylor on the gastric side and the ostium of duodenum on the duodenal side of the cavity. It was observed that there was atresia of superior part of duodenum corresponding to the region of the cavity. In the normal life of this cadaver, because of the absence of superior part of duodenum and bulbus duodeni, gastric content was pouring into this cavity through the pyloric ostium and into duodenum through the duodenal ostium of the cavity. Unusual settlement of the gallbladder may lead inexperienced surgeons and radiologists into error during laparoscopic interventions or radiological assessments. Variant settlement of the gallbladder may lead inexperienced surgeons, gastroenterologists and radiologists into error during laparoscopic interventions or radiological assessments.Keywords: Liver, gallbladder, duodenal atresia, developmental abnormality.

Tam Metin: PDF