SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1 (2008)

Perkütan nefrolitotomi sonrası gelişen hidrohemitoraks: bir olgu sunumu

Sedat Soyupek, Abdullah Armağan, Alper Özorak, Hakkı Perk

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (1)


Perkütan nefrolitotomi sonrası gelişen hidrohemitoraks: bir olgu sunumuSedat Soyupek, Abdullah Armağan, Alper Özorak, Hakkı PerkSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, IspartaÖzetPerkütan nefrolitotomi (PNL) renal taş tedavisinde kullanılan bir tedavi metodudur. Işlem sırasında genellikle subkostal girişim tercih edilmekle beraber gereken vakalarda suprakostal girişim de yapılmaktadır. Bu durumda da hidrotoraks, hemotoraks, pnomotoraks, atelektazi ve nefroplevral fistül gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Suprakostal girişle yapılan PNL sonrasında hidrohemotoraks gelişen bir olgu, literatürde bildirilen intratorasik komplikasyonlar eşliğinde değerlendirildi.Anahtar kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, soprakostal, renal taşAbstractHydrohemotorax that occurs after percutaneous nephrolithotomy: a case reportIntroduction: Percutaneous nephrolithotomy (PNL), is a kind of treatment method for renal stones. The subcostal way is generally preferred during the procedure, however the supracostal way is performed in necessary cases. In this condition, it is also possible to be seen some complications such as hydrothorax, hemothorax, pneumothorax, athelectasia or nephropleural fistula. The case who had hydrohemothorax, was occured after PNL by supracostal way, was evaluated with intrathoracic complications reported in the literature.Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, supracostal, renal stone

Tam Metin: PDF